KESK Samsun Şubeler Platformu adına BES Şube Başkanı Yılmaz Tuluk; "Vergide adalet sağlanmalı, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır."

KESK Samsun Şubeler Platformu adına BES Şube Başkanı Yılmaz Tuluk; "Vergide adalet sağlanmalı, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır."

KESK Samsun Şubeler Platformu yaptığı basın açıklamasıyla 2023 bütçesine tepki göstererek taleplerini dile getirdi.

Yapılan basın açıklamasına KESK’e bağlı sendika üyelerinin yanı sıra emek ve demokrasi güçleri de destek verdi. “Sermayeye değil emekçiye bütçe” sloganının atıldığı açıklamada KESK adına BES Şube Başkanı Yılmaz Tuluk açıklamayı okudu.

Tuluk, “Artan yoksulluğumuz ve ağırlaşan yaşam koşullarında TBMM’de 2023 bütçesi görüşülüyor. Her şeyin Saray’dan belirlendiği, bütçe hakkımızın elimizden alındığı, parlamentonun dahi göstermelik hale getirildiği bir süreçteyiz.

Bütçeler, yoksuldan alıp zengine verme politikasının en temel aracı olarak kullanılmaktadır. Çünkü bütçelerin temel kaynağını oluşturan vergilerin tüm yükü başta biz emekçiler olmak üzere halka yıkılırken; vergi istisnası, vergi muafiyeti, vergi affı, vergi indirimi, teşvik, hazine garantisi gibi yollarla zenginler, patronlar kollanmaktadır.

ILO: Yükselen enflasyon reel ücretlerde çarpıcı düşüş getiriyor ILO: Yükselen enflasyon reel ücretlerde çarpıcı düşüş getiriyor

Ekonomiden, iç ve dış politikaya, istihdamdan güvenliğe,  eğitim ve sağlıktan, barınma hakkına kadar akla gelebilecek her alanda adeta çıkmaz bir sokağa sürüklenmiş bulunuyoruz.

İktidarların kapı kulu olmayı reddetmeye, iktidarların memuru değil, halkın kamu emekçisi ve mücadele örgütü olarak sadece kendimiz için değil, herkes için halktan, emekten yana bir bütçe istemeye devam edeceğiz.” (Samsun/EVRENSEL)