Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

ZARAR SİGORTALARI VE MEBLAĞ SİGORTALARI

| 21:35
A+ | A-

Sigorta sözleşmesinde güvence altına alınan rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar zarar sigortaları veya tazminat sigortaları olarak adlandırılır.

Zarar sigortalarında, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşmesi yetmez; aynı zamanda bu riziko sonucunda sigorta konusu menfaatin bir zarara uğramış olması da gerekir.

Örneğin deprem sigortası yaptırılmış bir konut, meydana gelen depremde herhangi bir hasara uğramamışsa sigorta ettirenin sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talep hakkı olmayacaktır.

Zarar sigortalarının ikinci özelliği de, bu tür sigortalarda, sigorta konusu menfaatte meydana gelen gerçek zararın tazminat olarak ödenmesidir.

Kasko sigortası yapılmış bir araç trafik kazası yapar ve üç bin TL zarara uğrarsa sigorta şirketi bu tutarı ödemekle yükümlü olur.

Poliçede yazılı olan limiti aşan zararlar bakımından ise sigorta şirketi tarafından sadece bu limit ödenir.

Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay

Meblağ sigortalarında tazminatın ödenmesi için zarar şart değildir.

Ayrıca, menlağ sigortalarında sigortacının ödeyeceği tazminat miktarı, zarar miktarına bakılmaksızın poliçede gösterilen tutardan ibarettir.

Sonuç olarak zarar sigortalarında zararın meydana gelmiş olması şart iken; meblağ sigortalarında ise zararın gerçekleşmiş olması şart değildir.

Zarar sigortalarında gerçek zarar tazmin edilirken, meblağ sigortalarında poliçede gösterilen tutar ödenir.

deneme