Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Adana Tabip Odası Eski Başkanı Ali İhsan Ökten TTB 2. Başkanı oldu.

A+ | A-

Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Büyük Kongresi’nde yönetime seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 02.10. 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.

Yapılan görev dağılımına göre Rasime Şebnem Korur Başkan, Adana Tabip Odası Eski Başkanı ve Habere Güven köşe yazarımız da olan Ali İhsan Ökten ise 2. Başkan oldu.

TTB 2. Başkanı Doç Dr. Ali İhsan Ökten

TTB’de ki Görev Dağılımı Şu Şekilde Gerçekleştirildi

Başkan
Rasime Şebnem Korur

2. Başkan
Ali İhsan Ökten

Genel Sekreter
Vedat Bulut

Muhasip Üye
İbrahim Akkurt

Veznedar Üye
Alican Bahadır

Üye
Çiğdem Aslan

Üye
Deniz Erdoğdu

Üye
Halis Yerlikaya.

Üye
Kazım Doğan Eroğulları

Üye
Meltem Günbeği

Üye
Onur Naci Karahancı