AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VERGİDE ADALET İSTİYOR EYLEMLERİ ALTINCI HAFTASINDA. VAZGEÇMİYORUZ!

Whatsapp Image 2024 03 27 At 13.14.45

Adana'da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Adana Tabip Odası ortak basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Yapılan açıklamada şu sorunlara dikkat çekildi;

Cebimize daha girmeden eriyen ücretlerimizden yüksek vergi kesintisine karşı eylemlerimiz sürecek!

Aile hekimliği çalışanları altı haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinde eylem yapıyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Geçen hafta yaptığımız anketlerde Aile hekimlerinden Şubat 2024 ücretlerinden ortalama 8000 lira vergi kesintisi yapıldığını duyurmuş, hükümeti bu haksız adaletsiz kesintilerden vazgeçmesi için ASM önlerinde ikaz etmiştik

Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan vazgeçmiyor.

Whatsapp Image 2024 03 27 At 12.24.34

Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerin altıncısını bu gün gerçekleştiriyoruz.

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

Deprem bölgesindeki Aile hekimliği Çalışanlarından Yapılan Büyük Maaş Kesintisi Derhal Geri Ödenmelidir.

Deprem bölgesinde hizmet veren Aile Hekimliği Çalışanlarından vergi kesintileri dışında acimasizca yüksek oranda performans kesintisi yapan saglik bakanlığı,  deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin feryadına, mağduriyetine  kayıtsız kalmaktadır.

Yapılan bütün bu haksız kesintilerin geri ödenmesi için, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin bir an önce son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı yakarışının yanındayız.

Şirketlere Vergi Muafiyeti Sağlamak Yerine Sağlık Çalışanlarına Haklarını Verin!

Hükümete buradan talebimizi bir kez daha yineliyoruz:  Kamu kaynakları eliyle yüksek vergi muafiyetleriyle ve vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız desteklerden vazgeçerek, halkın sağlığı için fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verin, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin.

Vergide Adalet İçin Ortak Mücadele Olanaklarını Yaratacağız!

Çarşamba günleri eylemlerimizi sürdürürken seçimlere 3 gün kala altı haftadır taleplerimize seyirci kalanlardan hesabımızı sandıklarda da soracağız.

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz bu eylemimizi ,   çalışanların tümünün ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı bir ortak mücadele hattına dönüstüreceğiz. Talebimiz karşılanana dek bütün ASM lerde  her Çarşamba eylem yapmaya ve haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi için, verginin adaletli alınması için yürüttüğümüz mücadelede bütün sağlık emekçilerinden ve halkımızdan destek bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Uzm. Dr. Hande Ulusal’dan ameliyatsız gençleşmenin ipuçları Uzm. Dr. Hande Ulusal’dan ameliyatsız gençleşmenin ipuçları

Editör: Haber Merkezi