O KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım aile hekimlerinin hak etmedikleri ve aile hekimliği sistemine bir darbe olduğuna inandıkları kanun teklifinin yasalaşmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Dr. Ömer Ufkun Yıldırım bu yasanın aile hekimlerine zararlarını şöyle sıraladı.

1. İş güvencemiz ortadan kaldırılarak tamamen idarenin keyfine bırakıldı. Örneğin iki yıl boyunca üç kez işe geç kalan bir aile hekiminin sözleşmesi feshedilebilecek. Aile Hekimleri yorgun düşemez mi? Ailesi için koşturamaz mı? İnsani acil veya beklenmedik durumları olamaz mı?

2. Aile hekimlerine yapılan destek ödemesinin türlü cezalar gerekçe gösterilerek iptal edilebilmesinin tamamen idarenin iradesine bırakılması. Bu durum suistimallere çok açık, çok basit bir ceza nedeniyle dahi aile hekimleri, nadiren layık görüldükleri destek ödemelerinden mahrum kalabilir.

3. Bir cezadan dolayı anayasaya aykırı olarak birden çok kez ceza verilmesinin önünün açılması. Bu aile hekimlerinin konuşma, fikirlerini beyan etme, haklarını arama özgürlüklerini ellerinden alır.

Dr. Ömer Ufkun Yıldırım birinci basamak sağlık hizmetlerinin en ulaşılabilir, en ucuz ve en adil dağıtılan sağlık hizmetleri olduğuna dikkat çekerek, köy, kasaba, belde, metropol fark etmeksizin toplumun tamamına eksiksiz şekilde aynı hizmetin ulaştırıldığını ve bunca emeğin bu ağır yasayı hak etmediğini söyledi. “Ülkemizde birçok alanda denense de hizmetin bu denli adil bir şekilde en merkezden en ücra köşelere kadar ulaştırılabildiği başka bir örnek bulmak zor olacaktır. Bu aile hekimliği uygulamasının ve aile hekimlerinin bir başarısıdır. Bunun yanında ülkemizin uluslararası mecralarda sosyal gelişmişlik düzeyini göstermede en öncü göstergelerden olan, anne bebek ölüm oranları yine bu sistem sayesinde ciddi oranda düşürülmüştür. Aşılama oranlarımız muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarılmıştır. Tüm bunlar aile hekimliği uygulaması ve aile hekimlerinin üstün başarısıyla mümkün olmuştur.”

Aile hekimliği sistemi deneme tahtası oldu

“Aile Hekimliği sistemi uygulanmaya başladığından bu yana türlü değişiklikler denenmiş, düzgünce çalışan sistemi sanki sabote etmek istercesine çeşitli yönetmelikler, yazılar veya kanunlar çıkarılmış, sistemin kahramanları her defasında cezalandırılmak istenmiş, motivasyonu bozulmuştur” diyen Dr. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde çıkarılan kanun maddeleri ile aile hekimlerinin iş güvencelerinin bozulduğunu, anayasaya aykırı şekilde düzenlenen ceza maddeleriyle bir suçtan dolayı birden fazla ceza verilmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Why Does BioLife Pay You For Plasma? Why Does BioLife Pay You For Plasma?

Bu yasalarla aile hekimliği günden güne yok olur

Sistem her geçen gün güç kaybetmekte, enflasyon karşısında eriyen hak edişler, güvencesiz çalışma ortamlarının yanı sıra üstüne bir de sürekli cezalandırılmak ve bürokratlar tarafından tehdit edilmek aile hekimlerini yormuş ve yıpratmıştır diyen Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, çoğu aile sağlığı merkezlerinde aile sağlığı çalışanı eksikliği olduğuna dikkat çekti. “Bu haliyle aile sağlığı çalışanları sistemi tercih etmiyor çünkü sistem cazibesini kaybetti. Yakın bir gelecekte aile sağlığı merkezlerinde doktor dahi zor bulunacak.”

Kaç kere uyardık, sesimiz duyulmuyor

Dr. Yıldırım, defalarca uyardık yine uyarıyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. “Korkutarak, ceza dayatarak ve anayasaya aykırı kanunlar, yönetmelikler çıkararak bu sistemi yürütemezsiniz. Sahanın gerçeklerinden uzak ve aile hekimliği sistemine hâkim olmayan bürokratlarla bu sistemi yönetemezsiniz. Kaliteli sağlık hizmeti almak her vatandaşın hakkıdır, bu kaliteyi de en temel ve en adil şekilde sağlayan yerler aile sağlığı merkezleridir. Biz aile hekimleri olarak her zaman bu bilinçte çalışıp doğru bildiğimiz şeyler uğruna da sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz.”

Editör: Haber Merkezi