Mersin'de Sağlık Emekçileri "VERGİDE ADALET İSTİYORUZ" Mersin'de Sağlık Emekçileri "VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"

TCDD’de Mülakatlar Yoluyla Hukuksuzluk ve Kayırmacılık Sürüyor.

Mülakatlar İptal Edilsin. Çözüm Mülakatların Kaldırılmasında

BTS Adana Şube Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Şube Başkanı İsmail İnanç Su gerçekleştirdi.

Şube Başkanı İsmail İnanç Su açıklamasında şu ifadelere yerverdi.

Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) yeni bir mülakat hukuksuzluğu ve ayrımcılığıyla karşı karşıyayız.

TCDD tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı kapsamında çeşitli unvanlarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarının sonucunda, geçmişteki örneklerin bir benzeri yaşanarak sendikamız üyeleri mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek sınavlarda kazanmaları sağlanmıştır.

Bugüne kadar pek çok defa tanık olduğumuz bu ayrımcılığa ve hukuksuzluğa bir kez daha tanık olan bizler, mülakatlar sürecinde TCDD yöneticileri ile görüştüğümüzde; geçmiş dönemlerde yaşanan uygulamaları hatırlatarak bir daha bu tür hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmaması gerektiğini belirtmiştik. Kurum yöneticileri bu görüşmemizde hukuksuzluğa ve ayrımcılığa neden olmayacaklarını kesin bir dille belirtmişlerdi.

Mülakat sonuçlarıyla gördük ki yine geçmiş mülakatlarda olduğu gibi kendilerine yakın “sendika”larla elele vererek ve göstermelik mülakatlarla; Avukat, Bölge Kontrolörü, Büro Şefi, EKAY Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Şube Müdürü, Trafik Kontrolörü ve Uzman unvanlarında yüzlerce çalışana unvanlar dağıtıldı.

Bilindiği üzere daha önce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında da benzer hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmış, sendikamız tarafından açılan davaların tamamında sınavlardaki hukuksuzluk tescil edilmiş, kimi sınavlar tümden iptal edilirken kimilerinde ise üyelerimizin mülakat sınavları iptal edilmiş ve bu sınavlar yenilenmiştir.

Hukuksuzluk ve ayrımcılık Mahkeme kararlarıyla kesin bir şekilde ortaya çıkmasına, mülakatların usulüne uygun olarak yapılması gerektiğine yer verilmesine rağmen aynı kayırmacılık ve hukuksuzluk sürdürülmüş, mahkemeyi kazanan üyelerimizin tamamı ikinci mülakatta da elenmiştir.

Mahkeme kararlarında yer verildiği üzere; Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavlarının kamerayla kaydedilmesi ve sınava katılanların verdikleri cevapların tutanak altına alınması gerekmekte iken bu işlemler yine yapılmamıştır.

Açıklanan sonuçlarda sendikamız üyelerine sınavı kaybettikleri ve puanları tebliğ edilmekle birlikte kazananların mülakat sorularına verdikleri cevapların doğruluğunun ancak Komisyon tutanaklarıyla, hatta geçmişte mülakatlardaki hukuksuzlukları Mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş olan TCDD yönetiminin bu tutanakların değiştirilmesi ihtimali de göz önünde bulundurularak kamera kayıtlarıyla belgelenmesi gerektiği ortadadır.

Sınavlarda düşük puan alan yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı, diğer yandan sendikamız üyesi olmayan, başka sendika üyesi olan ya da hiçbir sendika üyesi olmayanlardan da; cemaat tarikat bağlantısı bulunmayan, bakan milletvekili yakını olmayanlar da bu mülakatlarda elenmişlerdir. Yani kısacası yüksek yerlerde tanıdıkları olmayanların hakkı yenmiştir. Haklarının yenildiği, mağdur edildikleri sınav sonuçlarından açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durum sendikamız üyelerine ve yüksek yerlerde tanıdıkları olamayan diğer sendika üyelerine yönelik ayrımcılığın açık göstergesidir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği adı altında yandaşların atanmaları; kadroların liyakatsiz kişilerle doldurulmasına neden olmaktadır. Bu atamalar kuruma zarar vermekte, demiryolu güvenliğini tehlikeye atmakta ve iş barışını bozmaktadır.

Kuruma zarar veren bu uygulamalar karşısında hukuksal alanda verdiğimiz mücadele sonucunda haklılığımız teyit edilmekle birlikte bu kararlara rağmen TCDD yöneticilerinin hukuksuzluklarını ve ayrımcılıklarını ısrarla sürdürdüklerini görmekteyiz.

Biliyoruz ki; Sendikamıza yönelik baskının, üyelerimize yönelik ayrımcı uygulamaların nedeni, BTS olarak bilimsel ve akılcı bir yönetim anlayışını, bu doğrultuda doğru bir ulaştırma politikasını ve bu politikaları liyakatla yerine getirecek kurum yönetici ve çalışanlarının olması gerektiğini ısrarla savunuyor olmamız, buna aykırı adım atıldığında da karşısında olmamızdır.

Bizler TCDD yönetiminin bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız.

Bu kapsamda 19 Şubat tarihinde İstanbul ve Amed olmak üzere 2 koldan Ankara’ya yürüyeceğiz. 21 Şubat tarihinde Ankara’da TBMM önünde yapacağımız basın açıklaması ile TCDD yönetiminin hukuksuzluğunu ve ayrımcılığını protesto edeceğiz.

BTS olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi; mülakatların kaldırılmasını, bu sağlanana kadar yazılı puanların aynısının mülakat puanı olarak verilmesini, yazılı sınav sorularını Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ya da bağımsız ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini, bu sınavların adil, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan TCDD’de yapılan bu mülakatların iptalini istiyoruz.

Sendikamız üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vereceğimiz bilinmelidir.

Editör: Haber Merkezi