BTS, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının "Politika ve Tedbirler" başlığı altında yer alan bölümde KİT'lere ilişkin "tedbirlere" yer verilmiştir.

Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım

Bu tedbirler kapsamında Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile birlikte ulaştırma işkolunda faaliyet gösteren kurumlarımızın da bu kapsamda tutularak "reform" adı altında yok edileceği belirterek konuyla ilgili BTS Genel Merkez tarafından yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yerverildi.

KURUMLARIMIZIN TASFİYESİNE İŞİMİZİN, İŞYERİMİZİN, GELECEĞİMİZİN ELİMİZDEN ALINMASINA İZİN VERMEYELİM!

AKP İktidarı tarafından kurumlarımızın tasfiyesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile ORTA VADELİ PROGRAM'da yer alırken en yetkili ağızlardan da KİT'lerde Reform olarak açıklanmaktadır.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının "Politika ve Tedbirler" başlığı altında yer alan bölümde KİT'lere ilişkin "tedbirlere" yer verilmiştir.

Bu "tedbirler" arasında;

Tedbir 413.1. "KİT'lerin üst yönetimlerinde kurumsal yönetim anlayışı güçlendirilecektir."

Tedbir413.2. "....KİT'lerin statü ı/e konumlarının yeniden belirlenecektir."

Tedbir 414.2. "KİT'lerde nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır."

Tedbir 416.2 "KİT'lerin kamusal ı/e ticari faaliyetlerinin ayrıştırılmasını sağlayacak etkin bir muhasabe sistemine geçilecektir." Denilerek "l.TCDD Taşımacılık AŞ hat ı/e tren bazında maliyetlerin etkin bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak maliyet muhasebesi sistemi geliştirilecektir."

Tedbir 417.2. "KİT'lerin fiyat ı/e tarifeleri ticari esaslara göre belirlenecektir. "

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan bu kısımlar dışında 2024-2026 ORTA VADELİ PROGRAM'ının Kamu Maliyesi/Politika ve Tedbirler başlığı altında; "26.KİT'lerin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içerisinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesi sağlanacak, KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir." kısmı yer almaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz bilgilerden açıkça anlaşılacağı üzere yakın süreçte diğer tüm Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile birlikte ulaştırma işkolunda faaliyet gösteren kurumlarımızın da bu kapsamda tutularak "reform" adı altında yok edileceği açıkça görülmektedir.

2021 yılı Temmuz'unda Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE) yaşananları hepimiz biliyoruz. Onların reform dediği kurumlarımızın (TCDD, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş., TÜRASAŞ, DHMİ) tasfiyesinden, ticari esaslara göre dizayn edilip Holdingleştirilerek sermayeye peşkeş çekilmesinden başka bir şey olmayacaktır.

BTS olarak hep birlikte işimize, işyerimize, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Resim

Resim

Resim

Editör: Haber Merkezi