Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çanakkale Şubesi "ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilimizdeki sağlık kuruluşlarından gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yerverildi.

Yerel seçimler öncesinde; ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilimizdeki sağlık kuruluşlarından gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, kamuoyunda epey yankı buldu.

ÇOMÜ Hastanesi’ndeki akademisyenlerin tutuklandığına şahit olduk. Savcılık ve kolluğun baskın ve suçüstü operasyonlarının sansasyonel ve şaşaalı servis edilişine de.

Whatsapp Image 2024 02 12 At 14.05.09

Moda tabiriyle “sosyal medya fenomeni” popüler hesaplardan yapılan -gazetecilik ve habercilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan- bir takım paylaşımlar ve altına döşenen yorumlar üzerinden; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin itibarsızlaştırılmasını üzülerek izliyoruz.

İlimiz sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan söz konusu iddialar ve benzeri usulsüzlükler, uzun süredir Şubemizce mercek altına alınmıştır. Şubemiz “Etik ve Yolsuzluk İzleme Komisyonumuza benzer şikayetler gelmekte idi. Bu kapsamda; kamu yararını, insan, toplum ve çevre sağlığını gözetmeyen, sağlık ve tıp etiğine aykırı, ticari kazanç sağlayıcı usulsüz uygulamalar ve bunları amaç haline getirmiş olanlar hakkındaki iddiaların, Adli ve İdari Makamlarca incelenmesi için başvurularımızı yapmıştık. Yapamaya da devam edeceğiz.

Öte yandan şu gerçekleri ve ilkeleri özel olarak hatırlatmak isteriz: Hukuksuzluk girdabında sürüklenmeye devam eden ülkemiz koşullarında evrensel hukuk ilkeleri hala yürürlüktedir ve geçerlidir. Hakkındaki hüküm kesinleşene kadar, kimse suçlu değildir. Masumiyet karinesi esastır. Kişiler, hukuki lekelenmeme hakkına sahiptir.

Söz konusu usulsüzlük iddiaları, büyük bir ciddiyet, titizlik ve özenle araştırılmalıdır. Ortada bir suç varsa, sorumluların hak ettikleri adil cezaları almaları için meselenin üzerine kararlılıkla gidilmelidir. Altı boş popülist ve medyatik reflekslerden uzak durulmalı, bunlara prim verilmemelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma saatleriyle ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma saatleriyle ilgili açıklama

“Malum Sosyal Medya Hesabı” konusunda da gerçek basın aracılığıyla bir çağrımız olacak: Çanakkale halkının bu ve benzeri iddia ve soruşturmaları, -hiçbir demokratik hak arama eylemini paylaşma cesareti göstermeyen- “iliştirilmiş sosyal medya aparatı”ndan duyma zorunluluğu yoktur. Bu hesabın paylaşımlarının altı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine nefret söylemleriyle doludur. Hesaptan yapılan algı operasyonları ve manipülasyonlar had safhadadır. Bizim bu "sözde/çakma gazetecinin" hakemliğine, hakimliğine, vicdanına ihtiyacımız yoktur.

İlimizdeki her İdari ve Siyasi Kurumunun, basını ve kamuoyunu tatmin edici şekilde bilgilendirebileceği gerçeğinden hareketle; takipçi sayısı fazla olan bu “Malum Sosyal Medya Hesabı”nı aparat olarak kullanan tüm yetkilileri uyarıyor ve ciddiyete davet ediyoruz.

Hep söylediğimiz gibi; bozan inşa edemez, sistem bozulduysa, izleyen, göz yuman, tedbir almayan da yapan kadar suçludur. Çöken ve çözülen sağlık sistemindeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri seyreyleyen pasif konumlara değil, değiştirecek aktif öznelere ihtiyaç vardır. Sendikamız ve Şubemiz bu konuda üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. 12.02.2024

Editör: Haber Merkezi