Mevsimlik Tarım İşçileri İçin TBMM’de Komisyon Talebi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Tanal ve milletvekili arkadaşları, mevsimlik tarım işçileri için araştırma komisyonu kurulması amacıyla Meclis Başkanlığı’na önerge sundu.

Dolu Yağışından Etkilenen Çiftçi, CHP’li Başevirgen’e Dert Yandı Dolu Yağışından Etkilenen Çiftçi, CHP’li Başevirgen’e Dert Yandı

Tanal ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan önerge gerekçesinde, tarım ürünlerinin tarladan sofralarımıza ulaşmasında tarım işçilerinin büyük emeği olduğunun altı çizildi. Gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinin yoksulluk ve topraksızlaşmayla beraber yaygınlaştığına dikkat çekildi.

Mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin geçimlerini sağlamak için çalıştıkları alanlara ulaşımı ve bu alanlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, insan onuruna yaraşır asgari hayat standartlarının devlet tarafından sağlanmasının, anayasa ile devlete verilen görevlerden olduğunun belirtildiği gerekçede, anayasanın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5’inci maddesi hatırlatıldı.

Gerekçede, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma yerlerinde insan onuruna yaraşır standartta olmayan barınma alanlarında hayatta kalmaya çalıştığının dile getirildiği ve bu durumun uluslararası sözleşmeler ve anayasamız ile güvence altına alınan temel hak ve ihtiyaçlarla çeliştiği vurgulandı.

Araştırma önergesinin gerekçesinde, sunulan meclis araştırması önergesiyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunların tespiti ile barınma, ulaşım, eğitim, sosyal güvence gibi temel haklarının sağlanmasının önündeki siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin araştırılması ve bunların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis’in harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi