CHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen, “Kararlıyız... Çalışıyoruz... Söz verdik Sarıçam’ı Cumhuriyetin İkinci yüzyılının kenti yapacağız. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte başaracağız” dedi.

Akın, İzmir Aliağa'ya söküm için İtalya'dan getirilen 7 deniz aracına ilişkin endişeleri meclis gündemine taşıdı Akın, İzmir Aliağa'ya söküm için İtalya'dan getirilen 7 deniz aracına ilişkin endişeleri meclis gündemine taşıdı

Hüseyin Göçmen’in imzaladığı, “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi” şöyle:
“Atatürk Devrimlerine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma, 
Hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı daima savunacağıma, 
Çalışkan, dürüst ve adil olacağıma, 
Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma, 
Şehrimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma, 
Kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma, 
Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime, 
İstihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma,
Gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma, 
Depreme ve her türlü afete karşı şehrimi dirençli ve güvenli hale getireceğime, afet sonrası müdahale için gerekli tedbirleri alacağıma, 
Çevreyi, yeşili ve sürdürülebilirliği gözeteceğime, “Tüm hayatlar değerlidir” yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağıma, 
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma, 
Her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma, 
Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, 
Mazeret üretmek yerine her koşulda çözüm ve maharet üreteceğime, 
SÖZ VERİYORUM! “

Editör: Haber Merkezi