Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

COVID-19 nedeniyle okulları kapanan en az 463 milyon çocuk için “uzaktan öğrenme diye bir şey yok.

A+ | A-

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) başkanı Perşembe günü yaptığı açıklamada, uzaktan öğrenmenin sınırlamaları ve erişimdeki derin eşitsizlikleri ortaya çıkardı ve Covid-19 nedeniyle okulları kapanan en az 463 milyon çocuk için “uzaktan öğrenme diye bir şey yoktu” dedi.  

“Eğitimi aylar boyunca tamamen aksayan çocukların sayısı, küresel bir eğitim acil durumu. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, bulguları açıklayan bir haber bülteninde , yankıların ekonomilerde ve toplumlarda on yıllarca hissedilebileceğini söyledi.

Ülke çapında ve yerel kilitlenmelerin zirvesinde, yaklaşık 1,5 milyar okul çocuğu okulların kapanmasından etkilendi. 

‘Rekabet eden faktörler’ öğrenmeyi etkiler 

UNICEF, rekabet eden faktörlerin ev işleri yapma baskısı, çalışmaya zorlanma, öğrenme için kötü bir ortam ve çevrimiçi ya da yayın müfredatının kullanılmasında destek eksikliği olabileceğini söyledi. 

Raporda televizyon, radyo ve internete erişim ve okul kapanışları sırasında bu platformlar üzerinden sunulan müfredatın kullanılabilirliği dahil olmak üzere 100 ülkeden veriler kullanıldı. 

Ülkeler içinde keskin eşitsizlik 

Rapor, bölgeler arasında ve ülkeler içinde büyük eşitsizliklere dikkat çekti. Sahra altı Afrika’daki okul çocukları en kötü etkilenenlerdi ve tüm öğrencilerin yarısına uzaktan eğitimle ulaşılamadı. 

En fakir hanelerden okul çocukları ve kırsal kesimde yaşayanlar da kapanışlar sırasında okulu kaçırma riski yüksek.  

Küresel olarak, uzaktan eğitime erişemeyen okul çocuklarının yüzde 72’si ülkelerinin en yoksul hanelerinde yaşıyor. Üst-orta gelirli ülkelerde, en fakir hanelerin okul çocukları, uzaktan öğrenime erişemeyen öğrencilerin yüzde 86’sına tekabül etmektedir.  

Yaş gruplarının da bir etkisi oldu; en genç öğrenciler, en kritik öğrenme ve gelişim yıllarında uzaktan öğrenmeyi kaçırma ihtimalleri en yüksek. 

Zorlukları ele almak 

UNICEF, buna yanıt vermek için, dijital uçurumun üstesinden gelmek için acil yatırımın yanı sıra, kilitlenme kısıtlamalarını hafifletmeye başladıklarında hükümetlerin okulların güvenli bir şekilde yeniden açılmasına öncelik vermesi gerektiğini söyledi. 

Birleşmiş Milletler ajansı, okul açılış politikalarının ve uygulamalarının uzaktan eğitim de dahil olmak üzere eğitime erişimi genişletmeyi de içermesi gerektiğini açıklayarak, “Yeniden açılış mümkün olmadığında, [biz] hükümetleri, kaybedilen öğretim süresi için telafi edici öğrenmeyi okul sürekliliği ve yeniden açma planlarına dahil etmeye davet ediyoruz” dedi.

Bununla birlikte, eğitim sistemleri gelecekteki krizlere dayanacak şekilde uyarlanmalı ve inşa edilmelidir.