Sağlık Bakanlığı, doktorlara müjdeyi verdi...

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle yönetmeliğe "Vakıf Üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği" başlıklı ek 8. maddeye yeni bir fıkra eklendi.

Vakıf üniversitelerinde tedavi edilebilecekler

Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, hizmet bedelini hastaların karşılaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edilmemesi koşuluyla, muayenehanesine gelen hastalarının tedavisini, ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yıllık sözleşme yaparak yapabilecekler.

Ancak, bu durumda, ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitelerini dikkate alan bir komisyonun uygun görüşünün alınması gerekecek.

Muayenehanede bilgilendirilecek

Adana Nöbetçi Eczaneler Adana Nöbetçi Eczaneler

Bu hastalar, hastanedeki tedavi masraflarını kendilerinin karşılayacağı, tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilecekler.

Vakıf üniversite hastanesinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu, hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, vakıf üniversite hastanesinin ilgili birim sorumlusu ve başhekim tarafından imzalanacak.

Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanacak. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve vakıf üniversite hastanesi müştereken sorumlu olacak.

60 yaşını dolduran doktorların özel sağlık kuruluşlarında çalışması 

Yeni düzenlemeyle, 60 yaşını dolduran veya engellilik oranı en az yüzde 60 olan doktorlar, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler.

Bu düzenleme kapsamında görev yapan doktorlar, yönetmeliğin diğer maddeleri uyarınca kadrolu veya kadro dışı geçici olarak çalışamayacaklar.

Halihazırda birden fazla özel sağlık tesisinde çalışan doktorlar, mevcut çalışma düzenlerini sürdürecekler. Ancak, özel sağlık kuruluşundan ayrıldıklarında bu hakları sona erecek.

Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Editör: Haber Merkezi