Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Eğitim Sen Adana Şubesi Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi.

A+ | A-

11. Olağan Genel Kurulunun Ardından Eğitim Sen Adana Şubesi Görev Dağılımını Yaptı. 

Şube binasında yapılan basın açıklaması ile yeni yönetimini tanıtan Eğitim Sen Adana Şube’si  yönetim kurulu, örgütlülüğü, mücadeleyi ve birlikteliği daha ileri bir noktaya taşıma sorumluluğu ile hareket edeceklerini söyledi. 

Yeni yönetim kurulunda Şube Başkanı Hüseyin KAYA, Şube Sekreteri Süleyman KAVUNCUOĞLU, Kadın Sekreteri Buket ALTINOK, Örgütlenme Sekreteri Ulaş Yoldaş BAZO, Hukuk Sekreteri Cemil ÖZEN, Eğitim Sekreteri Seçil SÖNMEZ ve Mali Sekreter Emine Soncu TUNÇ oldu. 

‘EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Yeni yönetimde Şube Başkanı görevini sürdürecek Hüseyin KAYA; yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada önceki dönem yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarına teşekkür ederek, Eğitim Sen geçmişi mücadelelerle dolu bir emek örgütüdür. Her kongreden sonra olduğu gibi bu kongrede de güç tazeleyerek mücadelesini yükselten bir örgüt olmuştur. Yürütmeye yeni seçilen arkadaşlarımız Eğitim Sen güneşini daha da yükseltecektir.” dedi,

Kaya; İçinde bulunduğumuz dönem demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı, en küçük hak aramanın engellendiği bir dönemdir. Ağır ekonomik krizin etkisi her geçen gün hissediliyor, bu durumdan eğitim emekçileri yaşamların her alanlarında olumsuz etkileniyorlar.

Eğitimin bilimsellikten laiklikten uzaklaştırıldı, dini temellerle yeniden şekillendirildiği ve tarikatlarla yapılan protokollerin yapıldı,

Eğitim de özelleştirmenin yaygınlaştırılmasıyla, fırsat eşitsizliği emekçi çocukların aleyhine derinleştirildiği,

Kadın emekçilerin cinsiyet ayrımcı, sosyal ve iş yaşamında baskılara maruz kaldığı,

Son olarak MEB’in ve içişleri bakanlığının tartışmalı kararlara imza attığını görüyoruz. MEB uygulamalı eğitim yapan lise türlerini meslek derslerini 5 Ekimden itibaren yüz yüze yapılması kararı alırken aynı zamanda içişleri bakanlığı 1 Aralığa kadar bütün kurumların sosyal etkinliklerini yasaklıyor.

Bu çelişkili durum eğitim gören çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atacağı bir dönemdir.”dedi

Kaya; Her türlü baskı ve cezalara, İhraç, açığa alma, sürgün ve disiplin cezalarına karşı Eğitim Sen’in eğitim emekçilerinin gür sesi; parasız, bilimsel, laik, demokratik, anadilinde eğitimin tek savunucusu olduğunu ifade eden Kaya, “Bedeli ve sonucu ne olursa olsun Eğitim Sen’in meşruluğunu ve var oluş ilkelerini asla tartıştırmayacağız. Ülkenin çağdaş, aydınlık yüzü olmaya devam edeceğiz. İşyeri eksenli çalışmalarımızı sürekli kılarak, eğitim emekçilerinin talep, öneri ve eleştirileri çerçevesinde faaliyet ve etkinliklerimizi emek ve demokrasi mücadelesiyle birleştirerek sürdüreceğiz” dedi