Eğitim Sendikaları, "Can güvenliğimiz sağlansın, gerekli tedbirler alınsın!" talebiyle bugün bir günlük iş bıraktı. Ankara'da MEB önünde toplanarak TBMM'ye yürüyen eğitim emekçileri burada eğitim sendikaları olarak ortak bir açıklama yaptık.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'ın yaptığı açıklama "YASTAYIZ, İSYANDAYIZ,  ÖFKELİYİZ…" dedi

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak açıklamasında şu ifadelere yerverdi.

Katılımcı Sendikaların saygı değer üyeleri, Kıymetli başkanları ve değerli yol ve mücadele arkadaşlarım. Hepinizi şahsım ve sendikam EĞİTİM SEN adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, bugün rengimiz siyah olsa da varlığınızla, renk verdiniz, renk kattınız.  Gök kuşağı neden güzeldir biliyor musunuz?

Ankara6

Çünkü yedi renktir ve hepsi bir arada müthiş bir renk cümbüşü oluşturmaktadır da ondan. Bugün burada da 7 ayrı sendikanın çok değerli üye ve yöneticileri var. Burada bulunan sendikalar hızlı bir şekilde, ortak tepki çağrımıza olumlu pozitif yaklaşım gösterdiler ve burada hep birlikte, başta şiddet olmak üzere ayrımcılığa, adaletsizliklere, itibarsızlaştırmaya karşı güçlü bir ses çıkarmak için buradayız ve bir aradayız.

Bizler için önemli olan emeğin değeri, emekçilerin birliğidir.

Hepimiz iki gün önce öldürülen eğitimci arkadaşımız için çok üzgünüz. Aynı zamanda öfkeliyiz. İbrahim OKTUGAN öğretmenimizin öldürülmesi ilk değildir. İktidar ve bakan duyarsız kaldığı sürece son da olmayacaktır. Ey bakan, eyy iktidar; Bir ülkede kadınlar, çocuklar ve öğretmenler şiddet görüyor ve öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir. Zaten bu ülkenin 20 yılını öldürdünüz. Ama artık yeter…

Çünkü sevgisizsiniz, ayrımcısınız ve kindarsınız, piyasacısınız.

Burada sadece öldürülen öğretmen açısından meseleye bakarsak çok yanılırız. Siz çocuklardan gençlerden katiller çıkmasının sebebisiniz. Şiddetin bir tek sebebi yok. Birçok sebebi var ve tüm toplumu sarmalamış durumda. 

·       Sınıf ayrımını, zengin-yoksul arasında ki derinliği uçuruma dönüştürdünüz.

·       Fabrikatör çocuğu ile işçi çocukları aynı mahallede oturmuyor, aynı okula gitmiyor artık.

·       Bir okul kantininde bir çocuk tost yerken, bir diğeri su dahi alamıyor olmaktan, içinde oluşan öfkesini büyüttünüz.

·       Emperyalisti saldırganlığın Türkiye ayağı oldunuz. İnsanları, çocukları yerlerinden yurtlarından edilmesine sebep oldunuz.

·       Gâvur dedikleriniz uzayda keşifler yaparken; Siz eğitim felsefenizi “dindar ve kindar nesil yetiştirmek üzerine” kurdunuz. O kadar her şeyi bozdunuz ki, o kadar her şeyi tahrip ettiniz ki. Vermeye çalıştığınız değerler eğitimi de durumu kurtarmıyor. Çünkü değer bırakmadınız.

Ankara7

Her işin eylemin mutlaka güncel, tarihsel ve olgusal arka planı vardır. Farklılıklara saygı, kendi insanınız arasında ayrım yapmama, eşitlikçi davranma, liyakatli olma, bütün öğretmenlerini bir tutma ve değer verme.  Bunların hepsini yerle bir ettiniz. Ve ektiğiniz rüzgârlar fırtınaya dönüştü. Şimdi 74 yaşında ve hala çalışmak zorunda olan İbrahim Öğretmenin katili kim? Tetiği çeken o çocuk mu kurduğunuz bu adaletsiz toplumsal düzen mi? Batsın bu düzeniniz…

Gelin bu yoldan dönün. Şiddeti toplum yaşamından silmek istiyorsan, yaptıklarından vazgeçeceksin. Hayatı sevgiyle, eşitlik ve adaletle yaşanır kılacaksın. Toplumsal cinsiyet eşitliği için adımlar atacaksın. Ve en önemlisi eğitim alanın da yaşanan şiddet eğilimlerine sebep olan uygulamalardan vaz geçip yasal düzenlemeler için hızla adımlar atacaksın. Hamaset karın doyurmuyor, şiddeti de önlemiyor sayın bakan. Bir an önce kadına, çocuğa yönelik şiddet ve istismarı ve öğretmene yönelik şiddeti önleyici tedbir ve yasal düzenlemeleri yapın.

Eğer gerçekten ülkenizi seviyorsanız, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız. Çocuklarımızı demokratik değerler etrafında yetişmesinin çabası içinde olun. Akıl yolu bilim yoludur. Gelecekte, bilimle gelecek hep böyle olmuştur.  Bu toprakların çok güzel felsefeleri var.

PETFA: Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Kamuoyu Açıklaması PETFA: Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Kamuoyu Açıklaması

İncinsen de incitme…

Eğer çekemezsen gülün nazını,

Ne dikene dokun ne gülü incit…

Şiddetsiz barış içinde, eşit ve adil bir dünya kurma mücadelemiz devam edecek. Bugüne kadar benzer şekilde öldürülen tüm canlarımızı saygıyla anıyorum.  Hepinizi de saygıyla selamlıyorum.

Ankara5

Ankara4

Ankara3

Ankara2

Editör: Haber Merkezi