Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Eğitim Sen’in 27. Kuruluş Yıldönümü Adana’da, Kutlandı. Görev Yapmış Şube Başkanlarına Plaket Verildi

Eğitim Sen Adana Şube 27. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği

A+ | A-

Adana Eğitim Sen 27. Mücadele Yılını Kutladı. Önceki Dönemlerde Görev Yapan Şube Yürütme Kurulu Başkanlarına Plaket Sundu.

Adana Eğitim Sen 75.Yıl Sanat Galerisinde 27. Yılını Bir Kokteyl Etkinliğiyle Kutladı. Kokteyl Öncesi Sinevizyon ve Daha Sonra Günün Anlamı Üzerine Konuşmalar Yapıldı, Önce ki Dönem Şube Başkanlığı Görevini Yapmış Olanlara Plaket Takdim Edildi.

27. Kuruluş yıldönümü etkinliğine Adana’da ki birçok sendika, emek ve meslek örgütünün, siyasi partilerin temsilcileri, dernekler ve Eğitim Sen üyeleri katıldı. Kurumlardan doğru katılımın yanı sıra CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, önceki dönem CHP Milletvekili İbrahim Özdiş’te katılanlar arasındaydı.

Saygı duruşunun ardından mücadele sürecini gösteren bir sinevizyon sunumu yapıldı. Daha sonra Şube Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Kaya konuşmasını gerçekleştirdi. Kaya’dan sonra KESK Dönem Sözcüsü ve SES Şube Başkanı Dr. Mürşit Enis Akyüz ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından önceki dönem Şube Yürütme Kurulu Başkanlığı Yapanlardan ve etkinliğe katılma olanağı olan Cabbar Mamak, Kamuran Karaca, Seçil Sönmez, Güven Boğa ve İrfan Doğan’a plaket takdim edildi.

Yine şube başkanlığı yapmış ama etkinliğe katılamayan Ahmet Karagöz, Halil Kara ve Gülabi Köseoğlu’na teşekkürler ifade edildi, plaketleri kendilerine ulaştırılmak üzere teslim edildi.

EĞİTİM SEN’İN 27. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE YAPILAN KONUŞMA

Tarihsel kökleri çok daha uzun yıllara dayanan, resmi olarak 23 Ocak 1995’te kurulan eğitim ve bilim emekçileri mücadelesinin gerçek örgütü Eğitim Sen olarak 27. mücadele yılımızı kutluyoruz.

Kökleri TÖS, TÖB-DER, Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen’e dayanan Eğitim Sen, kuruluşunda ilan ettiği amaç ve ilkelerinden taviz vermeden bu günlere gelmiştir.

Bir sınıf örgütü olma sorumluluğu ve bilinciyle, fili meşru mücadele anlayışıyla varlığını sürdürdü. Parasız-kamusal eğitim, laik-bilimsel eğitim, ana dilde eğitim ilkelerini yaşama geçirmek için mücadele etti, mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Eğitim Sen olarak, ülkedeki tüm eğitim ve bilim emekçilerinin sesi, taleplerinin takipçisi olarak, her türlü baskı, karalama ve yıpratma kampanyalarına rağmen, kararlı ve mücadeleci kimliğimizden ödün vermeden 27. yılı geride bırakmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

23 Ocak 1995’te tüm yasak ve engellemelere rağmen başlattığımız onurlu yürüyüşümüzü, her dönem yaşanan baskılar ve OHAL koşullarında yaşanan tüm haksız ve hukuksuz uygulamalara rağmen onurla, dirençle ve kararlılıkla sürdürdük.

Eğitim Sen, mücadele tarihimizin birikimlerinden öğrenerek her türlü baskı ve engellemeye rağmen, geçmişinden devraldığı mücadele değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya çalışmıştır.

Eğitim ve bilim emekçilerinin tarihi, aynı zamanda sınıfsız, sömürüsüz, insanca bir yaşam ve demokratik Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir. Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçilerinin eğitimde ve toplumsal yaşamda oluşturulmak istenen karanlığı yırtan, fiili mücadelesi sonucunda okullarda, üniversitelerde, eğitim kurumlarında inşa edilmiş bir mücadele örgütüdür.

Eğitim Sen, mücadele tarihinde sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda sınıf mücadelesinin öznesi olmuş, faşizme, her türlü baskı ve tehdide, anti-demokratik uygulamalara ve ülkedeki her türlü ayrımcılığa karşı demokrasi mücadelesi vermiştir.  Eğitim Sen’in mücadelesi aynı zamanda, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, kamusal alanda kendisini temsil edebildiği gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması mücadelesidir.

Eğitim Sen’in mücadele tarihi diğer bir yönüyle de, emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına, her türlü güvencesiz, esnek ve angarya çalışma uygulamaları üzerinden çalışma yaşamının tamamen güvencesiz hale getirilmesine, kadınlar ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismara karşı mücadelenin tarihidir. Son olarak iktidarın hazırladığı ‘’Öğretmenlik Meslek Kanununa’’ karşı mücadelemizi yükselteceğiz.

Öğretmenleri statü ve kariyer basamaklarıyla ayrıştıran, öğretmenler arasında rekabet ortamı oluşturarak çalışma barışı ve huzurunu bozacak olan bu sahte kanunu engellemeye çalışacağız. Eğitim emekçilerinin mesleki saygınlığını, toplumsal saygınlığını inşa edecek yeni kazanımlar elde etmenin mücadelesini vereceğiz.

Pandemi koşullarında eğitim emekçilerinin ve öğrencilerimizin sağlığını ve eğitim hakkını korumak için yoğun bir çaba sarf ettik.

Pandemi koşullarında eğitimde yaşanan bütün sorunlar su yüzüne çıktı. Okullara verilmeyen ödenekler, okulların fiziki yapılarının olumsuzluğu, yardımcı personel eksikliği vb. Bu olumsuz koşullarda yoksul emekçi halk çocuklarımızın eğitim hakkını savunarak, eğitimde yaşanan eşitsizliğin derinleşmesine izin vermedik.

Bizler açısından sınıf çelişkisinin devam ettiği koşullarda, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin bir bütün olduğunu ve birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle Eğitim Sen, karanlığa karşı aydınlığın, eşitsizliklere karşı adaletin, baskılara karşı demokrasinin, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların, savaşa ve şiddete karşı her zaman yaşamın ve barışın savunucusu olmuştur.

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ağır ekonomik kriz ve siyasal baskı koşullarında siyasi görüşü, cinsiyeti, inancı, etnik kimliği, hatta yaşam tarzı açısından iktidarın potansiyel tehdit olarak gördüğü eğitim ve bilim emekçileri ve onların örgütlü gücüne yönelik baskılar giderek artmaktadır.

Ülkede adım adım inşa edilen olağanüstü rejim koşulları, başta eğitim alanı olmak üzere, günlük yaşamın her alanını kuşatmış durumdadır.

Mücadele tarihimiz boyunca iktidarların her türlü baskı, sürgün ve soruşturmalarına karşı, özellikle 15 Temmuz sonrasında gerçekleşen hukuksuz ihraçlar ve açığa almalar, örgütlü mücadelemizi hedef alan her türlü hukuksuz girişim karşısında, Eğitim Sen’de örgütlenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Eğitim emekçilerinin 100 yılı aşan mücadele geleneğinin Türkiye’deki tek gerçek temsilcisi olarak, 27. mücadele yılımızı kutlarken, geçmişten bugüne savunduğumuz ilke ve değerlerimizi geleceğe taşımak için bütün gücümüzü seferber edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

YAŞASIN EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!

YAŞASIN EĞİTİM SEN!