EMEP MİLLETVEKİLİ KARACA DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ’NDE ANADİLİNDE EĞİTİMİ SORDU

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Dünya Anadili Günü’nde anadilinde eğitimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Sevda Karaca 21 Şubat’ın her yıl UNESCO üyesi ülkeleri tarafından çok dillilik savunularak kutlandığını ancak Türkiye’nin UNESCO üyesi ve çok dilli bir ülke olmasına karşın tek dillilik ısrarından vazgeçmediğini hatırlatarak “Ne yazık ki ülkemizdeki anadilinde eğitim tartışmaları; dilsel zenginliğin insanlığın ortak mirası olarak korunması gerekliliği, pedagojik ilkeler ya da eğitim hakkı yerine sadece Kürt sorunu bağlamında yürütülmektedir. Bu ise tartışmanın dar kalmasına ve kutuplaştırıcı bir hal almasına neden olmaktadır.” dedi.

İnkar ve Asimilasyon Eğitim Hakkının Önüne Konuyor

Verdiği yazılı soru önergesinde bilim çevrelerinin anadilde eğitime ilişkin görüşlerine yer veren ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine atıf yapan Karaca, dünyanın pek çok ülkesinde çokdilli eğitim modellerinin olduğunu belirterek “Türkiye’de Türkçe, Kürtçe, Abhazca, Arapça, Arnavutça, Çerkezce, Ermenice, Gürcüce, Kıptice, Lazca, Pomakça, Rumca, Süryanice, Tatarca, İbranice gibi dillerin konuşulduğu bilinmektedir. Buna karşın tarihsel olarak Türkçe dışındaki dillerin inkarı ve asimilasyonu politikaları başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasalarla ve uygulamalarla sürdürülegelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kürtçe Seçmeli Ders İçin Zorluklar Çıkarılıyor

Türkiye’de anadili Türkçeden farklı olan çocukların, anadili Türkçe olan çocuklarla aynı öğretim programlarına devam ettiğini; Türkiye’deki eğitim sisteminde Türkçeyi bilmeyen ya da Türkçe bilgisi yetersiz olan çocuklara yönelik dil eksikliklerini kapatacak programlar ve özel yaklaşımlar bulunmadığına dikkat çeken Karaca “Anadilinin hayatın her alanında özgürce kullanılabilmesi mücadelesi neticesinde ancak bazı anadillerinin okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Anadilinde eğitimin bu şekilde verilmesinin olanağının olmaması bir yana öğrenci sayı sınırı, öğretmen atamalarının yapılmaması gibi hata ve eksikleri nedeniyle bu yöntemin istenilen sonuca varmada geçerli olmadığı açıktır.” değerlendirmelerinde bulundu.

EMEP Milletvekili Karaca, Bakan Tekin’den şu soruların yanıtını istedi:

  1. Türkçe dışındaki anadillerinin öğrenimi ve anadilinde eğitime ilişkin başta Anayasa olmak üzere mevzuattaki değişiklik yapılması yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Öğrencilerin kişilik oluşumuyla, yeteneklerinin ve zihinsel yetilerinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir sorunun çözümü için ne tür çalışmalarınız vardır?
  2. Bakanlığınız bünyesinde anadili konusunda özel temsil hakkı verilmesi suretiyle tüzel bir kişilik oluşturma yönünde bir adımınız olacak mıdır?
  3. Türkiye’de kaç tane anadili kullanılmaktadır? Anadili Türkçe’den farklı olan öğrenci sayısı kaçtır? Sene sonuna değin öğrencilerine Türkçe öğretmeye çalıştığını, bunun dışında müfredatı uygulamadığını belirten eğitim emekçisi sayısı kaçtır?
  4. Anadilinde ve anadili dışında eğitim görmenin akademik başarıya etkilerini ortaya koyan çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Anadili dışında eğitim gören öğrencilerin başarıları nasıl etkilenmektedir?

Başkan Oya Tekin'e Yönelik Algı Operasyonu Yapanlar, Montajlı Fotoğrafı Kaldırmak Zorunda Kaldılar Başkan Oya Tekin'e Yönelik Algı Operasyonu Yapanlar, Montajlı Fotoğrafı Kaldırmak Zorunda Kaldılar

Editör: Haber Merkezi