Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Filiz Kerestecioğlu’ndan Tarikatların Kız Çocuklarına Okul Yasağını Sordu!

A+ | A-

Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, tarikatların kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamasına ilişkin Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuktarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. 

Kerestecioğlu soru önergesinde,

İstanbul Sultangazi İlçesinde yaşayan İsmail K. ve Ayşe K. isimli iki yurttaş arasında görülen boşanma ve velayet davasında, davacı İsmail K.’nın şikayetiyle İsmailağa Tarikatı’nın zorunlu eğitim çağındaki kız çocuklarını okula göndermediği ve Bakanlığın da olaya tepkisiz kaldığı iddiaları gündeme gelmiştir. Çiftin on iki yaşındaki kızları F., beş yaşında sübyan kursunda, on yaşından sonra ise medresede “dini eğitim” almış, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara hiç devam etmemiş, altı yaşındaki Z. ise yaşı geldiği halde okula başlamamıştır.

            Mahkemenin çocukların okula gönderilmediği iddiasını araştırmak için görevlendirdiği sosyal hizmet uzmanının görüştüğü anne, Ayşe K., çocukların “maddi ve manevi ihtiyaçlarının medresede karşılandığını” ifade ederken, on iki yaşındaki F. ise “daha önce hiç okula gitmediğini, annesinin günah olduğu için okula göndermediğini, beş yaşında sübyan kursuna başladığını, 10 yaşından beri Kuran kursunda yatılı olarak kaldığını, hafta sonu tatil olduğu için eve gittiklerini, önceki yıllarda matematik ve Türkçe dersi de aldığını, ancak şu anda yalnız Kuran dersleri gördüklerini ve okula gitmekten başka bir şey istemediğini” dile getirmiştir.

            Sosyal Hizmet uzmanının raporu üzerine Mahkeme, 9 Ocak 2020 tarihli ilk duruşmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ihbarda bulunulmasını ve anneleri çocukları okula göndermezse velayetin babaya verileceğini kararlaştırmış; 12 Mart 2020’deki ikinci duruşmada, çocuk halen okula gönderilmediği için velayetlerini geçici olarak babaya vermiştir.

            Fakat çocukların halen okula kaydedilmediği, tarikat yurdunda kalmaya devam ettikleri ve babalarına teslim edilmedikleri iddia edilmektedir.

            Bu bağlamda;

  1. Milli Eğitim Müdürlüğü çocuklara ulaşmış mıdır, çocuklar Bakanlığınız tarafından takip edilmekte midir? Bakanlığınız bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle de iletişime geçmiş midir?
  2. Çocukların halen okula kaydedilmedikleri ve tarikat yurdunda kaldıkları doğru mudur?
  3. Çocuklarını okula göndermeyen veliler Bakanlığınız tarafından nasıl takip edilmektedir? Neden babaları boşanma davası açana kadar iki kız çocuğunun okula gönderilmedikleri tespit edilmemiş, konuyu araştırmak üzere bir sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmemiştir?
  4. Son beş yıl içerisinde Bakanlığınız tarafından çocuğunu okula göndermeyen kaç veli tespit edilmiş, kaçı hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş, kaçına para cezası verilmiştir?
  5. Çocuklarını okula göndermeyen kişilerin herhangi bir tarikat bağlantısı olup olmadığı araştırılmakta mıdır? Bakanlığınız böyle bir incelemede bulunuyorsa çocuklarını okula göndermeyen velilerin kaçının tarikatlarla ilişkisi bulunduğu ortaya çıkmıştır?
  6. İsmailağa Tarikatı gibi tarikatların kendilerine mensup kişilerin, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara göndermelerini yasakladıklarına ilişkin iddialar Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Bakanlığınızın da bu duruma göz yumduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?
  7. Herhangi bir tarikat hakkında bu nedenle Bakanlığınız tarafından cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
  8. Tarikatların kız çocuklarını sübyan mektebi ve medrese adıyla açtıkları okullara gitmeye zorlayarak eğitim hakkından mahrum bırakmalarına karşı Bakanlığınız neden harekete geçmemektedir?

deneme