Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Front Line Defenders: “SES üyelerinin Derhal Serbest Bırakılması Çağrısında Bulundu”

| 21:28
A+ | A-

Front Line Defenders yaptığı açıklamada; “25 Mayıs 2021 günü, polis Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) eş genel başkanı ve yedi eski yöneticisini şafak baskınlarıyla gözaltına aldı. Sekiz emek hakları savunucusu hala Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde gözaltında tutuluyorlar.”

Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü bir sendika olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyelerinin adil ücret, iş güvencesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden ve üyeleri adına toplu iş sözleşmelerine katılan bir emek örgütüdür. Emek haklarının yanı sıra kamu sağlığı politikaları geliştiren ve herkes için ücretsiz, eşit ve nitelikli sağlık hizmetini savunan SES insan hakları ihlallerine ve anti-demokratik uygulamalara karşı da mücadele yürütmektedir.

Polis SES eş genel başkanı Selma Atabey, eski MYK üyesi Belkız Yurtsever, eski eş genel başkan Bedriye Yorgun, ve eski Ankara şube yöneticisi Erdal Turan’ı Ankara’daki evlerinde gözlatına aldı. Eski Ankara şube yöneticisi olan Ramazan Taş’ı ise Ankara’da bir hastanede tedavi görmekte olan ve aynı sabah vefat eden abisinin yanında refakatçi olarak bulunduğu sırada, hastaneden gözaltına aldı. Eski eş genel başkan Gönül Erden Dersim’de, eski MYK üyesi Fikret Çalağan İstanbul’da ve eski Ankara şubesi yöneticilerinden Rona Temelli ise Van’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildiler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltıların PKK/KCK soruşturması kapsamında yapıldığını ve gözaltına alınan sekiz sendikacının örgüt içerisinde “halk sağlığı komitesi” adı altında faaliyet gösterdiklerini iddia etti. Dosyaya konan gizlilik kararı sebebiyle gözaltılarla ve suçlamalarla ilgili daha fazla bilgiye ulaşılamıyor.

SES sık sık hükümetin pandemi süresince yürüttüğü halk sağlığı politikalarını eleştiren ve sağlık emekçilerinin kötü çalışma koşullarını ortaya koyan açıklamalar ve eylemler yapmaktadır. SES’in yaptığı açıklamalara göre Türkiye’de bugüne dek 417 sağlık emekçisi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 31 Mayıs itibariyle Türkiye’de COVİD-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı  47 , 405 kişiye ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2021’de hükümetin İnsan Hakları Eylem Planını açıklarken insanları sabah baskınlarıyla gözaltına alma uygulamasının sona ereceğini taahhüt etmişti. Ne var ki devam eden bu uygulamanın hak savunucularını ve her türlü eleştirel sesi sindirmek ve susturmak amacıyla bir tehdit aracı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Front Line Defenders, sekiz emek hakları savunucusunun gözaltına alınmasından büyük bir endişe duymakta ve gözaltıların Türkiye’deki emek ve insan haklarını savunmak amacıyla yürüttükleri meşru ve barışçıl çalışmalarıyla doğrudan ilgili olduğuna inanmaktadır. Front Line Defenders özellikle böbrek nakli hastası olan ve düzenli doktor kontrolünde ilaç kullanan Rona Temelli’nin mevcut pandemi şartlarında gözaltında tutulmasının sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden kaygılanmaktadır.

Front Line Defenders Türkiye yetkili makamlarına aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:

  1. Sadece meşru ve barışçıl emek ve insan hakları çalışmaları sebebiyle hedef alındıklarınainanılan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri Selma Atabey, Gönül Erden, Fikret Çalağan, Bedriye Yorgun, Belkis Yurtsever Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş’ı derhal ve koşulsuz serbest bırakın.
  2. Gözaltında tutuldukları süre boyunca sekiz emek hakları savunucusuna  Birleşmiş Milletler’in 9 Aralık 1988 tarihli 43/173 No’lu Genel Kurul Kararınca kabul edilen “Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasına Dair İlkeler Bütünü”ne uygun olarak muamele edilmesini sağlayın.
  3. Soruşturmadaki gizlilik kararını kaldırarak hak savunucularına yönelik suçlamaların vesoruşturma sürecinin başta kendileri ve avukatları olmak üzere kamuoyu tarafından şeffaf ve tarafsız bir biçimde takip edilmesini sağlayın.
  4. Türkiye’de tüm insan hakları savunucularının meşru insan hakları faaliyetlerini, yargısal taciz ve kötü muamele de dahil olmak üzere herhangi bir misilleme korkusu olmadan ve hiçbir kısıtlanmaya uğramadan sürdürebilecekleri güvenli bir ortam sağlayın.

deneme