Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Gençler Umutsuz, Geleceksiz, Endişeli ve Mutsuz

| 12:26
A+ | A-

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) gençlerin salgında yaşadığı ekonomik sorunları merceğe alan son araştırması, Türkiye’de 4 gençten 3’ünün ekonomi için endişe içinde olduğunu ortaya koydu.

COVID-19 küresel sağlık acil durumu ve ekonomik ve sosyal etkileri, toplumdaki tüm gruplar için yaşamın neredeyse tüm yönlerini kesintiye uğrattı. Ancak farklı yaşlardaki insanlar etkilerini farklı şekillerde yaşıyorlar.

Gençler ve özellikle savunmasız gençler için COVID-19 krizi eğitim, istihdam, ruh sağlığı ve harcanabilir gelir alanlarında önemli riskler oluşturmaktadır. Ayrıca, krizin uzun vadeli ekonomik ve sosyal sonuçlarının çoğunu gençler ve gelecek nesiller omuzlayacak olsa da, onların refahının yerini kısa vadeli ekonomik ve eşitlik kaygıları alabilir.

Nesiller arası eşitsizlikleri şiddetlendirmekten kaçınmak ve gençleri toplumsal dayanıklılık oluşturmaya dahil etmek için hükümetlerin, etkili yönetişim mekanizmaları uygulayarak farklı yaş grupları arasında azaltma ve iyileştirme önlemlerinin etkisini tahmin etmesi gerekir.

48 ülkeden 90 gençlik kuruluşunun anket bulgularına dayanan bu politika özeti, hükümetlerin kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı ve adil kurtarma önlemleri tasarlamak için alabileceği pratik önlemleri özetlemektedir.

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan iş kayıpları özellikle gençleri ağır bir baskı altına aldı. Yeni mezun olan ve ilk defa iş hayatına atılacak gençler, hiçbir iş deneyimine sahip olamadıklarında sonraki süreçler için de umutsuzluğa kapılıyor.

18-29 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla yapılan bir araştırma

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 18-29 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirildi. Özellikle düşük sosyal sınıflardaki genç insanların ağır bir şekilde etkilendiğini ortaya koyan araştırmaya göre bu kesimden her 5 gençten biri iş kaybına uğradığını söylerken, orta sınıfta bu oran 8’de 1’e düşüyor. Dünya genelinde yapılan araştırmada üç gençten birinin finansal sıkıntı içinde olduğu ortaya konuyor.

Araştırma aynı zamanda Türkiye‘de gençlerin yüzde 70’inin ekonomik endişe içinde olduğunu da ortaya koydu. Araştırmada gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler ise şöyle sıralandı: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye.

Araştırmada gençlere “Ailenizin ve kendinizin ekonomik durumuna dair az veya çok endişeniz var mı” diye soruldu.

4 GENÇTEN 3’Ü ENDİŞELİ

Bu soruya Türkiye’deki 4 gençten neredeyse 3’ü ‘evet’ dedi. Araştırmada, evlerinde en az finansal sorun yaşandığını söyleyen gençlerin ise Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda’da (Yüzde 20’den daha az) yaşadığı ortaya çıktı.

Araştırmada yaşanan iş kayıpları da incelendi. Buna göre Türkiye’de gençlerin yüzde 65’inin evinde pandemi başladığından bu yana bir iş kaybı yaşandı. Türkiye bu oranla araştırmada yer alan 25 OECD ülkesi içinde Estonya ve Meksika ile ilk 3’te yer aldı. Türkiye’deki gençlerin yüzde 30’u bu süreçte akıl ve ruh sağlığını kaybettiğini belirtirken Türkiye bir tek bu alanda OECD ortalamasının altında kaldı.

OECD içinde pandemi sürecinde genç kadınların akıl sağlığının erkeklere oranla çok daha fazla bozulduğu verisi de dikkat çekti.

FİNANSAL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GENÇLER NE YAPIYOR?

Araştırmada gençlere yaşadıkları finansal sorunları çözebilmek için neler yaptıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 20’si, kira ya da ulaştırma gibi genel giderlerini karşılamak için tasarruflarını bozdurduklarını ya da bir şey sattıklarını söyledi. Yüzde 11’i ailesinden ya da arkadaşlarından para aldığını söylerken yüzde 5’i bu süreçte açlık yaşadığını, yüzde 2.4’ü ise kirayı karşılayamadığı için evini kaybettiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE GENÇLERİN YÜZDE 78’İ HÜKÜMETTEN DAHA ETKİN ADIMLAR BEKLİYOR

Araştırma sonuçlarının ortalamasına bakıldığında ‘her iki gençten biri ‘hükümet pandemi sürecinde daha fazlasını yapabilirdi’ derken Türkiye’de ise gençlerin yüzde 78’i hükümetin daha etkin adımlar atması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre gençler, kale alındıklarını düşünmüyor. OECD genelindeki gençlerin yüzde 49’u hükümetlerin bir kamu hizmeti ya da desteği planlarken kendilerinin fikrini dikkate almadığını belirtti.

deneme