Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklerle ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda “Ülkemizin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması; millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi” talimatı verilmişti.

Yine Aralık 2023’te Nusaybin ilçe Milli Eğitim müdürü aracılığıyla Mardin İl Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen ve Noel Bayramını kutlayanlara yönelik nefret ve tehdit içerikli bir mesaj okulların whatsapp gruplarında paylaşılmıştı.

Metiner, “Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış." Metiner, “Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış."

Son olarak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğinde değişiklik yapılarak “Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmaz” ifadesi eklenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu değişiklikle Türkiye’de yaşayan farklı etnik ve inançlar tarafından kutlanan Noel, Paskalya, Cadılar bayramı gibi dini ve kültürel bayramların okullarda kutlanması yasaklanmıştır.

Türkiye’nin çok kültürlü ve çok inançlı bir yapıya sahip olduğu dolayısıyla birçok özel okulun bünyesinde farklı dinlere mensup öğrencilerin de bulunduğu gerçeği ortadayken getirilen bu yasak hem öğrenciler hem de farklı halklar ve inançlar arasında ayrımcılığa ve yabancılaşmaya neden olacaktır.

Bu bağlamda;

  1. Türkiye’de Hristiyan yurttaşlar tarafından kutlanan Noel ve Paskalya Bayramları “Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine” aykırı mıdır?
  2. Yönetmelikte yer alan “Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı...” ifadesindeki ‘Türk milleti’ne Türkiye’de yaşayan Hristiyanlar, Aleviler, Museviler ve Ezidiler dahil midir? Dahil ise söz konusu bayramlar neden yasaklanmaktadır?
  3. Yeni yönetmelikle getirilen yasakçı uygulamalar Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi toplumlarına ait azınlık okullarını kapsamakta mıdır? 
  4. Farklı halklar ve inançlara yönelik ayrımcılık içeren yönetmelikteki söz konusu değişiklik iptal edilecek midir?
  5. Bakanlığınız ve bağlı kurumlar tarafından farklı etnik ve inançlara ait değerlere yönelik yapılan ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin önlenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Editör: Haber Merkezi