Gezici Araştırma Merkezi tarafından 24-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Yenişehir genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konularla ilgili seçmen durumunu belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları açıkladı.

Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından,

Yenişehir genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 24 - 27 Şubat 2024 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın örneklemi TÜİK 2019 Yerel ve 2023 Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, Yenişehir Genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4268 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Örneklemin seçilmesinde, kota yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Ekran Alıntısıyenişehir1

Ekran Alıntısıyenişehir2

Araştırmaya katılan halkın adaylardan hangisi Yenişehir İlçe Belediyesi için daha çok iyi hizmet edeceğine ilişkin dağılım % 15’i Ak Parti/MHP ortak adayı Kenan Peker’in daha iyi hizmet edeceğini ifade ederken % 67,2’i CHP Adayı Abdullah Özyiğit daha iyi hizmet edeceğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan halkın geçtiğimiz Mayıs Ayında milletvekili seçimlerinde kime oy verdiği ile 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vereceği arasındaki ilişki incelendiğinde

AK Parti’ye oy verenlerin % 27,1’i CHP Adayı Abdullah Özyiğit’e oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken % 53,5’i MHP ve AK Parti ortak adayı Kenan Peker’e oy vermeyi düşündüğünü ifade etmektedir. CHP’ye oy verenlerin % 98,6’sı CHP Adayı Abdullah Özyiğit’e oy vermeyi düşündüğünü ifade ediyor.

CHP Adana İl Örgütünde Çifte Bayram Coşkusu CHP Adana İl Örgütünde Çifte Bayram Coşkusu

Editör: Haber Merkezi