Hekimsen olarak, Harran Üniversitesi Senatosu’nun 21.03.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararına ilişkin bazı hukuki ve yönetmelik açısından önemli hususları belirtmek isteriz. Karar, Acil Tıp Anabilim Dalı’nda yeterli asistan hekim olmaması nedeniyle diğer anabilim dallarındaki asistan hekimlerin Harran Üniversitesi Acil Servisi’nde nöbet tutmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu karar, birçok yönden hukuka ve ilgili yönetmeliklere aykırıdır:

  1. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ: Bu tebliğ, yalnızca Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil servislerin çalıştırılması ile ilgili olup, tıp fakültesinde görev yapan asistan hekimleri bağlayıcı bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle, Harran Üniversitesi’nin bu tebliğe dayanarak aldığı karar geçersizdir.

  2. Tıpta ve Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Madde 11/4: Bu maddeye göre, uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemezler. Olağandışı durumlar (deprem, sel baskını, salgın hastalıklar vb.) haricinde böyle bir görevlendirme yapılamaz. Şu anda böyle bir olağandışı durum bulunmadığından, bu karar hukuka aykırıdır.

  3. 14.11.2012 tarih ve 324 sayılı Tıpta Uzmanlık Kararı: Bu karar, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 2012/1643 E., 2013/839 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla, Harran Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar, yargının iptal ettiği bir karara dayanarak alınmış olup, hukuka aykırıdır.

    TARIM ORKAM-SEN, Ülkenin Tarım ve Orman Alanları Yanıyor: Acil Önlemler Alınmalı! TARIM ORKAM-SEN, Ülkenin Tarım ve Orman Alanları Yanıyor: Acil Önlemler Alınmalı!
  4. Nöbet Tutma Süresi ve Aylık Nöbet Sayısı Belirtilmemiştir: Kararda, asistan hekimlerin nöbet tutma süresi, aylık nöbet sayısı ve görevlendirmenin ne zaman biteceği belirtilmemiştir. Bu durum, belirsizlik yaratmakta ve hukuki açıdan sakıncalar doğurmaktadır.

  5. Eğitim ve Hizmet Aksamaları: Eğitiminde acil servis uygulaması bulunmayan asistan hekimlerin, eğitim için kullanmaları gereken zamanı başka bir klinikte geçirmek zorunda kalmaları, hem eğitimlerini aksatacak hem de bağlı oldukları anabilim dalında hizmet aksamasına neden olacaktır.

Bu nedenlerle, Harran Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu bu karardan bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde, Hekimsen olarak her türlü hukuki süreci başlatacağımızı bildiririz.

#ArtıkHekimsenVar #Hekimsen #HarranÜniversitesi #AsistanHekim #SenatoKararı #TıptaUzmanlık #HukukaAykırılık #SağlıkHizmetleri #HekimHakları #EğitimAksaması #YasalMücadele

Editör: Haber Merkezi