Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

HDP’li Gülüm: LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişiminin engellenmesini meclis gündemine taşıdı

A+ | A-

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, pandemi döneminde LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişiminin engellenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk  tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

(HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, soru önergesinde,

Halihazırda haklara erişimde ciddi sorunlar yaşayan, yaşam hakkı dahil olmak üzere bir dizi hakkı sistematik olarak ihlal edilen LGBTİ+’ların yaşadıkları sorunlar pandemi ile birlikte derinleşmiş, mevcut eşitsizlikler yerleşik hale gelmiştir. LGBTİ+’lar bu süreçte sosyal hizmet mekanizmalarına eşirimde ciddi engellerle karşılaşmakta, ayrımcılık ve şiddete uğramaktadırlar. 

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPOD) “Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” raporuna göre LGBTİ+’lar daha da dezavantajlı bir topluluk haline gelerek, yaşam hakkı başta olmak üzere barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmaları gibi sosyal hizmetlere erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Araştırmaya dahil olan LGBTİ+’ların büyük bir çoğunluğu pandemi sürecinde barınma, psiko-sosyal destek ve sosyal yardımlara erişim konusunda nereye hangi şekilde başvuru yapabilecekleri hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı, bahsi geçen hizmetlere erişim noktasında cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılabileceklerini düşündüklerini belirtmiştir. Ayrıca şiddete maruz kaldıkları halde özellikle cezasızlık politikasından dolayı kamu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunamamaktadırlar. Dahası, bu kurum ve kuruluşlarda özellikle transfobinin yaygın olduğu, pek çok LGBTİ+’ın kötü muamele gördüğü belirtilmektedir. Öte yandan araştırmaya katılanların yarısından fazlasının hiçbir geliri bulunmamakta, büyük çoğunluğu sosyal yardımlardan ziyade arkadaşlarından yardım aldıklarını ifade etmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Salgınla mücadele kapsamında geliştirilen politikalar LGBTİ+’lar açısından değerlendirilmekte midir?
  2. Pandemi döneminde evde kalma ihtimali olmayan ya da evde kaldığında aile fertleri tarafından şiddete uğrayan LGBTİ+’ların barınma olanaklarının geliştirilmesi ve sığınaklardan koşulsuz yararlanmaları sağlanacak mıdır?
  3. LGBTİ+’lara yönelik hukuki ve psiko-sosyal destek hatları kurulacak mıdır?
  4. LGBTİ+’ların HIV, hormonal tedavi veya cinsiyet geçişi ameliyatlarının pandemi bahane edilerek engellendiği doğru mudur?
  5. LGBTİ+’ların sosyal hizmetlerine erişimde karşılaşabilecekleri şiddeti ve ayrımcılığı engelleyecek düzenlemeler yapılacak mıdır?  
  6. LGBTİ+ göçmen ve mültecilerin başta sağlık olmak üzere tüm sosyal haklardan yararlanmaları sağlanacak mıdır?
  7. Transfobi ve homofobi, başta yargı ve polis olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde çok yaygın olmasına rağmen gerçek anlamda ceza hukukunda karşılığı olmayan politik suçlardır. “Cinsiyet kimliği” ve “cinsel yönelim” temelli nefret suçlarına ilişkin caydırıcılığı sağlayacak etkin hukuki düzenlemeler için hükümetinizin bir girişimi var mıdır?

deneme