İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Ankara/Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Beyoğlu Kaymakamlıkları tarafından keyfi bir biçimde sansür uygulanarak, gösterimi engellenen Kanun Hükmü belgeseline ilişkin, İçişleri Bakanlığının yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, soru önergesinde şu ifadelere yerverdi.

Bilindiği gibi 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu kurumlarında çalışan en az 125 bin kişi işten çıkarılmış ve bu kişilerle ilgili mağduriyet yaratan çok sayıda uygulamanın varlığı kamuoyuna yansımıştır.

Bu kapsamda işten çıkarılan iki yurttaşın başından geçenleri ve bu süreçte yaşadıklarını konu alan Kanun Hükmü adlı belgesel film, Yönetmen Nejla Demirci tarafından çekilmiş ve çeşitli etkinliklerde gösterilmek istenmiştir.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından Kanun Hükmü belgesel filminin çekimine ve gösterimine izin verilmemesi üzerine yönetmen Nejla Demirci, iç hukuk yollarını takip ederek konuyu Anayasa Mahkemesine kadar taşımıştır.

Anayasa Mahkemesi, 2019/25823 başvuru no ve 30/03/2023 tarihli kararıyla, Kanun Hükmü belgesel filmin engellenmesine yönelik uygulamaların ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermiş ve idari makamların engelleyici tutumunu Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmiştir.

Anayasa'nın 26. maddesinde de "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar." hükmü yer almaktadır.

1-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı olarak düzenlenen 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali programında yer alan 'Kanun Hükmü' belgeseli Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara karşın bir kez daha Kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından gösterim mekânlarına yapılan tebligatlarla, filmin gösterimleri ve sonrasında yapılacak söyleşiler ile "Festivallerde Sansür" başlıklı panel yasaklandı.

Bu bağlamda;

1.      İçişleri Bakanlığı'nın Kanun Hükmü belgesel filmine ilişkin Anayasa Mahkemesince

verilen ifade özgürlüğü hak ihlali kararı ve yönetmene verilen tazminatla ilgili bilgisi

var mıdır?

2.       Söz konusu karara rağmen kaymakamlıkların yasak kararı almasındaki "somut,

Anayasamıza ve evrensel hukuk kurallarına uygun ve yazılı" dayanaklar nelerdir?

3.      Kanun Hükmü belgesel filminin Ankara-Çankaya, İstanbul-Beyoğlu ve İstanbul- Kadıköy Kaymakamlıklarınca Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak yasaklanması hukuka uygun mudur?

4.      Bakanlığınızca ilgili kaymakamlıklara yasaklama yönünde bir talimat verilmiş midir? Verildiyse bu talimat nedir?

Yerlikaya: 2024 Yılı Genel Atamaları Gerçekleşti Yerlikaya: 2024 Yılı Genel Atamaları Gerçekleşti

5.      Hukuka aykırı olarak verilen bu yasaklama kararları hakkında, ilgili kay makamlara yönelik idari soruşturma açılmış mıdır? Soruşturma açılması düşünülmekte midir?

Editör: Haber Merkezi