-TEKZİP-

15.02.2023 tarihinde Çukurova Barış Gazetesi isimli gazetede İHD’nin adayı Tekin’e yakın” başlığıyla Ömer Alpdoğan tarafından bir köşe yazısı yayımlanmış olup yayımlanan bu köşe yazısı ile ilgili bu açıklamayı yapma ve bu tekzibi yayımlama zorunluluğumuz doğmuştur.

Esendemir, “ÇGC Türk basının  Kutup yıldızıdır” Esendemir, “ÇGC Türk basının Kutup yıldızıdır”

Anılan köşe yazısında; CHP Yüreğir Belediye Başkan adayının, CHP’nin İHD ile yaptığı görüşmeler sonucu belirlendiği, başkan adayının belirlenmesinde İHD’nin etkin olduğu şeklinde asılsız ve gerçek dışı ifadelere yer verilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Derneğimiz ifade, basın ve iletişim özgürlüğünün sınırlarının en geniş ölçüde tutulması gereğine inanır ve bu amaçla da mücadele eder. Haber alma, haber verme, araştırma ve yorumlamanın sınırlarının Türkiye’de sorunlu alanlardan biri olduğunun farkındayız. Genel olarak ifade özgürlüğünü, özel olarak basın ya da iletişim özgürlüğünü savunuyoruz. Aynı zamanda basın yayın organları tarafından yapılan haberlerde etik ilkelerin göz ardı edilmemesini de oldukça önemsiyoruz.

Kamuoyunun da bildiği üzere; İHD hiçbir siyasi partinin, hiçbir politik yapının veya kurumun yakını veya ilişkilisi olmadığı gibi hiçbir siyasi parti ve oluşumla bir bağı da bulunmamaktadır. İHD, hükümet ve partiler dışı, gönüllü ve bağımsız bir insan hakları örgütüdür. İHD’nin görevi; devlet birey ilişkisinde, bireyin hak ve özgürlüğü ile ilgili konularda, yetkili kamu otoritelerinin eylem ve işlemlerini izlemek, aykırı uygulamaları saptamak, kamuoyuna duyurmak ve insan hakları hukukuna uygun eylem ve işlem haline getirilmesini sağlamaktır. 37 yıllık mücadele tarihi ve geleneği olan derneğimizin varoluş amacı mağdura kimlik sormadan yaşanan hak ihlallerini belgeleme, raporlama, kamuoyu ile paylaşma ve insan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmaktır.

Öte yandan derneğimizin kuruluş ve varoluş amacı ile çalışmaları tüm kamuoyunun bilgisi dahilinde ve gözü önündedir. Derneğimizin yaklaşan yerel seçimler hususunda hiçbir siyasi parti ile aday belirleme hususunda bir görüşmesi, anlaşması veya önerisi olmadığı gibi anılan haberde belirtildiği üzere CHP ile Yüreğir Belediye Başkanı Adayı belirleme hususunda da bir görüşme, anlaşma veya önerisi de söz konusu olmamıştır. Anılan haberde geçen ifadeler hakikate aykırı olup olguya dayalı bilgiler olmayıp tamamen gerçek dışıdır. Yine söz konusu yazıda geçmiş yıllarda derneğimiz bünyesinde görev almış olan üyelerimizin isimleri de belirtilerek derneğimizin bir siyasi partinin adayının belirlenmesinde etkili olduğu şeklindeki ifadeler bir gazetecinin dürüstçe haber toplama ve yayımlama, hakikate ve toplumun bilgiye erişim hakkına riayet etme, karalamama şeklindeki etik ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir.

Tüm bu nedenlerle; yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin adaylarını belirlemesi hususunda Derneğimizin hiçbir siyasi parti ile bir görüşme ve anlaşma gerçekleştirmediğini, bu konuda herhangi bir öneri geliştirmediğini, Derneğimizin siyasi partiler ve hükümetlerden bağımsız bir hak örgütü olduğunu, tek amacının her türlü hak ihlallerinin belgelenmesi, raporlanması, kamuoyu ile paylaşılması ve insan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak olduğunu, derneğimizi ve anılan yazıda ismi geçen üyelerimizi töhmet altında bırakan ifadelerin gerçek dışı olduğunu birkez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Editör: Haber Merkezi