Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

İnsanlar arasında ki en büyük endişe, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı

A+ | A-

UNESCO: İklim Değişikliği Önümüzdeki 10 Yılın En Büyük Sorunlarından Biri

UNESCO tarafından dünyanın birçok yerinde 15 bin katılımcıya yapılan anket sonuçlarının yer aldığı “2030 Araştırması raporu the World t” isimli bir araştırmaya göre, önümüzdeki on yılda iklim değişikliği ve biyo-çeşitliliğin azalması dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük meydan okumalardan biri olarak öne çıktı.

Mayıs ve Eylül 2020 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve 25 dilde sunulan ankete dünya çapında 15.000’den fazla kişi katkıda bulundu.  

Katılımcıların yüzde 57’si 35 yaşın altında ve yüzde 35’i 25 yaşın altında olmak üzere çoğunlukla genç insanlardı. Sonuçlar ayrıca bölgesel, cinsiyet, yaş ve diğer demografik çizgilerde analiz edildi. 

“İnsanların özel endişelerini ele almak için daha fazla çabaya ihtiyaç var ve bunu yapmanın yolu çok taraflılık. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, çok taraflılığa olan güveni yeniden tesis etmek için somut ve etkili projelerin uygulanmasını gerektiriyor ve bu, Örgütümüzün rolünün merkezinde yer alıyor ” dedi . 

2030’da Dünya anketi , dünyanın dört bir yanından insanları 11 zorluk hakkındaki özel endişelerini ve bunların üstesinden gelmek için çözümleri paylaşmaya davet etti.  

Çözüm eğitimdir 

Katılımcıların çoğu veya yüzde 67’si, esas olarak artan doğal afetler ve aşırı hava koşulları gibi sorunlar nedeniyle iklim değişikliğini ve biyolojik çeşitlilik kaybını en büyük endişeleri olarak seçti.   

Katılımcılar, sorunu ele almanın en iyi yollarının ‘yeşil’ çözümlere yatırım, sürdürülebilirlik eğitimi, uluslararası işbirliğini teşvik etme ve bilime güven oluşturma olduğunu düşündüler. 

Ankete göre şiddet ve çatışma, ayrımcılık ve eşitlik ve yiyecek, su ve barınma eksikliği diğer büyük zorluklardı.   

Katılımcılar, genel olarak daha fazla eğitimin her zorluğun en önemli çözümü olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca, COVID-19 salgını ışığında yeniden düşünülmesi gereken alan olduğunu ve bunu insanlıkla doğa arasındaki genel ilişkinin izlediğini hissettiler . 

‘İnanç krizi’ 

Anket ayrıca, ankete katılanların yüzde 95’inin ortak zorlukların üstesinden gelmede küresel işbirliğinin önemini vurgulamasına karşın, yalnızca dörtte birinin dünyanın bu sorunları ele alabileceğinden emin hissettiğini gösterdi. 

UNESCO, “birlikte ele alındığında, sonuçlar çok taraflılığın öneminin takdir edilmediğini değil, daha çok etkililiğine olan bir inanç krizini ortaya koyuyor” dedi.

Sonuç olarak;

Araştırmaya göre, iklim değişikliği ve biyo-çeşitliliğin azalmasında dünyada bilinç düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Ankete katılanlar, dünyanın ortak sorunlarının eğitim ve küresel işbirliği gerektirdiğini inanmalarına karşın çok azı dünyanın bu ortak sorunun üstesinden gelinebileceğine inandığını ifade etmiştir.

Bahsi geçen araştırmada katılımcıların, doğal felaketler, sert hava şartları, biyo-çeşitliliğin kaybı, çatışma ve şiddet olaylarının yaygınlaşması riski, iklim değişikliğinin okyanus sularına etkisi konularında endişeler taşıdığını göstermektedir.

deneme