İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nın yeni "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin endişelerini dile getirdi. Odanın yayımladığı bir mektupta, sistemin mevcut sorunları çözmeyeceği ve hatta hastaların sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştırabileceği vurgulandı.

Kamu hastanelerinde uzun süredir randevu bulma sorunlarıyla karşı karşıya olan İstanbul'daki hastalar için umut ışığı olması beklenen yeni randevu sistemi, İstanbul Tabip Odası tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Odanın açıklamasına göre, sistemin hastaların randevu alabilme ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak yerine tam tersine daha fazla karmaşa ve bekleme süreleriyle sonuçlanabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın sistemi, hastaların randevuları onaylaması yoluyla iptal edilen randevuların yeniden kullanılabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak İstanbul Tabip Odası, bu iddianın pratikte geçerli olmayacağını ve hastaların karşı karşıya kalacağı yoğunluk ve kargaşanın artacağını öne sürüyor.

Oda yetkilileri, sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşmesi ve muayene sürelerinin kısalması gibi risklerin yanı sıra, sorunun temelinde doktorların değil, Sağlık Bakanlığı'nın olduğunu belirtiyorlar. Doktorların randevusuz hastalara da bakmaya çalıştığını, ancak sınırlı kapasite ve zaman nedeniyle bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayan İstanbul Tabip Odası, sorunun çözümünün hastanelerde değil, sağlık hizmetlerinin yerinde sunulmasında olduğunu savunuyor.

Sonuç olarak, İstanbul Tabip Odası, hastaların sağlık hakkını savunmaya devam edeceklerini ve Sağlık Bakanlığı'nı, gerçekten etkili ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmayı amaçlayan çözümler bulmaya çağırıyor.

İstanbul Tabip Odasının paylaştığı Mektup

Değerli Hastalarımız,

Sağlık Bakanlığı, “Onaylı Randevu Sistemi”ne geçti. İstanbul’da kamu hastanelerinde uzun süredir randevu bulmakta zorlanıyordunuz. Ancak bu yeni randevu sistemi de sorunlarınızı maalesef çözmeyecek. Aksine, zaten kısa olan muayene süreniz daha da kısalacak, verdiğimiz sağlık hizmetinin niteliği düşecek.

Bu sistemle Sağlık Bakanlığı, randevuların hastalar tarafından onaylanmasını sağlayarak her ne kadar iptal edilen randevular sayesinde yeni randevu imkânı sağlayacağını iddia etse de, gerçekte durum farklı. Randevu alabilen, randevu alıp onaylamayı başaramayan, randevu alamayan tüm hastalarımız polikliniklere yığılacak, bir kargaşa ortamı doğacak.

Böylece derdinize derman bulmakta zorlanmaya devam edeceksiniz.

Yaşanacak sorunların sorumlusu doktorlar değil, Sağlık Bakanlığı'dır

Sağlık Bakanı diyor ki: “Hastanelerde hastalar randevusuz da bakılabilecek”. Zaten doktorlar olarak elimizden geldiğince hastalarımıza randevusuz da bakmaya çalışıyoruz. Ancak biz de insanız ve bir kapasitemiz var. Ayrıca her bir hastamıza belli bir süre ayırmamız gerekiyor. Sağlık Bakanı, bunları bilmiyor değil. O, kendi sorumluluğunu biz doktorlara yıkma derdinde. Siz hastalarımızla biz doktorların karşı karşıya kaldığı bir ortam yaratıyor.

Yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde ciddi olmayan sağlık sorunlarını çözebilmeliyiz

Aile Hekimlerinden Yeni Yönetmelik Tepkisi: "Görüşlerimiz Alınmalı" Aile Hekimlerinden Yeni Yönetmelik Tepkisi: "Görüşlerimiz Alınmalı"

Çözüm, hastalarımızın muayene süresini kısaltmakta, doktorları daha fazla çalıştırmakta değil. Her hastayı hastanelere başvurmasını teşvik etmekte de değil. Hastaneler daha fazlasını kaldırmıyor. Yapılması gereken yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde ciddi olmayan sağlık sorunlarını yerinde çözmek. Bunun için Aile Sağlığı Merkezleri’ni ve İşyeri Sağlık Birimleri’ni insan gücü ve altyapı olarak güçlendirmek, ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Böyle bir sisteme geçilirse hastane kuyrukları biter. 

Hastalarımızın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz

Biz İstanbul Tabip Odası olarak, hastalarımızın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı’nı, siz hastalarımızın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını engellemeyecek çözümler bulmaya çağırıyoruz. Çözüm randevu sistemini değiştirmekte değil; ücretsiz, nitelikli, kamu eliyle verilecek bir sağlık sistemini inşa etmekte.

Lütfen, bu süreçte yaşanacak muhtemel kargaşa ortamında biz doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı anlayışlı olalım ve destek verelim.

Saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası

Editör: Haber Merkezi