AK Parti Seyhan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Tunç, “Adanalıların hak ve hukukunu koruyacağız” AK Parti Seyhan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Tunç, “Adanalıların hak ve hukukunu koruyacağız”

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir Çeşme Sakarya Mahallesi’ndeki bazı parsellerde (206 Ada 1 Parsel, 204 Ada 7 ve 45 Parsel), iş makinaları ile izinsiz bir şekilde kazı yapılmasına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına soru önergesi verdi.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın soru önergesinde şu ifadelere yerverdi.

Yurttaşlardan Çeşme Belediyesine yapılan ihbarlar sonucunda İzmir ili Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bazı parsellerde (206 Ada 1 Parsel, 204 Ada 7 ve 45 Parsel), iş makinaları ile kazı yapıldığı anlaşılmış, Çeşme Belediyesinin yaptığı kontrol sonucunda söz konusu kazının izinsiz olduğu belirlenmiştir.

Çeşme Belediyesinin tespitlerde, bahse konu yerin Doğal Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğu, Hasanoğulları Hafriyat adlı şirket tarafından zemin düzeltme ve temizlik çalışması yapıldığı gerçekleştirildiği, endemik bitki örtüsüne ve anıt ağaç niteliğindeki zeytin ağaçlarına zarar verildiği belirtilmektedir.

Çeşme Belediyesinin, 10.12.2023 tarih ve 77277 sayılı yazıyla durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirmiş olduğu, yine 04.01.2024 tarih ve 78890 sayılı yazıyla da hem İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne, hem de ikinci kez İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi vermiş olduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. ve 28. Maddeleri ile 5237 sayılı TCK'nun 181 ve 182. Maddeleri, çevreye karşı işlenen suçların yaptırımına ilişkin hükümler içermektedir.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevi sadece belli başlı ruhsatları ve onayları vermek değil, aynı zamanda çevre kirliliğini önlemek, çevrenin ve doğanın korunmasını sağlamaktır.

Bilindiği gibi 29 Kasım 2023 tarihinde, 30 bine yakın yurttaşın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Ekokırım Yasa taslağı, bahse konu olayda yaşandığı gibi çevreye ve doğaya karşı işlenen suçları açık ve net bir şekilde TCK hükümleri çerçevesinde yaptırıma bağlamayı önermekteydi. Ancak TBMM Başkanlığı yurttaşın Ekokırım Yasa taslağını usule uygun olmadığı gerekçesiyle işleme almamıştı.

Bu bağlamda;

1. Bakanlığınız İzmir ili Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bazı parsellerde (206 Ada 1 Parsel, 204 Ada 7 ve 45 Parsel), iş makinaları ile kazı yapıldığından haberdar mıdır? Haberdar ise bu yasa dışı kazı haberi ne zaman Bakanlığınıza ulaşmıştır?

2.      Söz konusu alanda yapılan izinsiz kazı ile ilgili olayın failleri hakkında Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bir işlem başlatılacak mıdır?

3.      Bakanlığınız, İzmir ili Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bazı parsellerde (206 Ada 1 Parsel, 204 Ada 7 ve 45 Parsel) çevre kirliliğini önlemek, çevrenin ve doğanın korunması görevini yerine getirmiş midir?

4.      Benzer şekilde yeni ekokırım suçlarının işlenmemesi için Bakanlığınız ne gibi yeni önlemler almayı planlamaktadır?

5.      Bakanlığınız Ekokırım Yasasının TBMM gündemine gelmesi için herhangi bir girişim başlatacak mıdır?

Editör: Haber Merkezi