KESK MYK üyeleri ve KESK Adana Şubeler Platformu deprem ile ilgili gözlem ve değerlendirmelerini basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamayı KESK Merkez Yürütme Kurulu üyesi : Döne GEVHER ve  Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü : Tonguç ÖZKAN gerçekleştirdi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem ülkemizde 10 ilde ve Suriye’de büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmuştur. Öncelikle deprem nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ve Suriye halklarının yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeyi etkileyen ve ağır bir yıkıma neden olan böylesine büyük bir felaket, başta depremden doğrudan etkilenen şehirlerimiz olmak üzere, tüm Türkiye'yi tarifi mümkün olmayacak kadar derin bir acıyla yüz yüze bırakmıştır.

Aradan geçen 100 saati aşkın zamana rağmen binlerce vatandaşımız halen enkaz altından kurtarılmayı, yüz binlerce depremzede ise çadır, battaniye, su, gıda gibi yaşamsal ihtiyaçlara kavuşmayı bekliyor.

WhatsApp Image 2023-02-10 at 14.23.03

Değerli Basın Emekçileri,

Bugün sizler aracılığınızla KESK Adana-Osmaniye-Hatay Kriz Masası olarak şu ana kadar yaptığımız çalışmalar ve daha çok da gözlem ve değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyoruz.

Depremin duyulmasının hemen ardından KESK ve bağlı sendikalarımız tarafından merkezi ve yerel düzeyde kriz masaları oluşturulmuştur. Bir taraftan ülke çapında deprem bölgesine yapılacak yardımlar koordine edilirken, diğer taraftan depremden etkilenen 10 ilin tamamını kapsayacak şekilde heyetler oluşturularak incelemeler başlatılmıştır.

Depremin ikinci günü Adana’da acil kriz masası kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. KESK heyeti ilk olarak Adana’da enkaz alanları ziyaret edilmiş, depremde yaşanan yıkım ile ilgili bilgi alınmıştır.

Üçüncü gün Adana’da oluşturulan kriz masası yöneticileriyle birlikte Hatay ve Samandağ’a gidilmiş ve gıda maddeleri başta olmak üzere su ve çocuk bezi yardımları depremzedelere ulaştırılmıştır. Hatay’da yaptığımız tespitlere göre binaların yüzde sekseni enkaz ve ağır hasarlı durumdadır.

Depremden etkilenen alanın büyüklüğü nedeniyle kurtarma ekiplerinin yetersiz kaldığı gözlenmiştir.

Heyetimiz dördüncü gün depremden ağır etkilenen bir başka yerleşim yeri olan İskenderun’a geçmiştir. İskenderun’da da çok sayıda yerde henüz müdahale edilmeyen enkazın olduğu görülmüştür. İskenderun denize yakın kara tabanının çökmesinden kaynaklı denizin şehir merkezine doğru kaydığı gözlemlenmiştir.

İskenderun’un ardından heyetimiz Osmaniye’ye geçmiştir. Osmaniye’de yaptığımız görüşme ve tespitlere göre çok sayıda binanın yıkılmış olduğu gözlemlenmiştir. İlde elektrik, su konusunda bir sıkıntı yaşanmazken ağır hasar nedeniyle evlere girilememektedir. Şehirde çok sayıda ağır hasarlı bina olduğu gözlenmiştir.

WhatsApp Image 2023-02-10 at 14.23.02 (2)

Bölgedeki KESK şubeler platformları ile yaptığımız görüşmelerde yıkılan binaların altında binlerce insanın olduğu söylenmiştir. Ülkenin dört bir yanından gelen yardımların dağıtılması, çadırların kurulması ve sürecin sağlıklı işlemesi için şube yürütmeleriyle ve üyelerimizle toplantılar yapılmış, talepleri imkânlarımız ölçüsünde karşılanmaya çalışılmıştır. KESK heyeti olarak bulunduğumuz bölgede devlet kurumlarından çok belediyelerin olduğunu, halkın kendi imkânları ile arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını söylemek mümkündür.

Değerli Basın Emekçileri,

Deprem kuşağında yer almasına ve bugüne kadar on binlerce insan depremde hayatını kaybetmesine rağmen bugüne kadar depreme yönelik hazırlık yapılmamasının bedelini on binlerce yurttaşımız hayatıyla ödemiştir. Depremden 48 saat sonra bile depremden etkilenen bölgelerin çok küçük bölümünde enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmasına başlanmış, zamanında hareket edilememesi nedeniyle on binlerce insan adeta ölüme terk edilmiştir.

Depremin yıkıma yol açtığı tüm kentlerde imdat çığlıkları yükselmekte; enkaz kaldırma, haberleşme, ulaşım, su, ısınma, aydınlanma, barınma, yiyecek ve giyecek gibi en önemli ihtiyaçların karşılanmadığı ya da karşılanamadığı görülmektedir.

Depremin ağır bir yıkıma yol açtığı tüm kentlerde on binlerce insanın en acil ve hemen yerine getirilmesi gereken barınma, yiyecek, içecek ısınma ve aydınlanma ihtiyaçlarının acilen yerine getirilmesi gerekmektedir.

WhatsApp Image 2023-02-10 at 14.23.02 (1)

Depremin ortaya çıkardığı en büyük gerçeklerden birisi halkın, emekçilerin olağanüstü dayanışması, fedakârlığı, her türlü zorluğun üstesinden gelmek için gösterdiği yoğun çaba olmuştur. Depremin hemen ardından belediyeler, gönüllü yardım kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütleri ve siyasi partiler yardım kampanyaları örgütlenmiş, deprem bölgesine devletten önce ulaşarak çalışmalara katılmıştır.

Yaptığımız gözlem ve incelemeler sonucunda siyasal iktidarın depreme yönelik bir hazırlığı ve planının olmadığı, ülkenin onur ve itibarının sadece saraydan ibaret olduğu görülmüştür.

KESK olarak Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacı ile Adana İli merkezli bir kriz ve dayanışma masası oluşturulmuştur. KESK heyeti olarak deprem bölgesinde yürüttüğümüz inceleme ve çalışmalarımız devam edecek, ilerleyen günlerde genel durum ile ilgili daha kapsamlı açıklama ve raporlarımız kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

TALEPLERİMİZ

1)    AFAD Kriz Merkezleri sendikalar, demokratik kitle örgütleri, belediyeler ve siyasi partiler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile katılımcı, demokratik ve şeffaf bir süreç yürütülerek genişletilmelidir.

2)    Deprem sebebi ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacı ile gerçek ve tüzel özel kişiler dahil olmak üzere gerekli olan tüm araç, gereç ve olanaklar kamu idaresi yolu ile insanlarımızın hizmetine acil sunulmalıdır. Deprem bölgesinde depremzedelerin tüm ihtiyaçları kamu eli ile ücretsiz olarak karşılanmalı, temel mal ve hizmetlerin para yolu ile satılması durdurulmalıdır. Örnek olarak barınma ihtiyacı için otellerin yatak kapasitelerinin kullandırılması, özel iş makinalarının kamu eliyle arama kurtarma faaliyetleri seferber edilmesi vb.

3)    Deprem sebebi ile eğitimden yoksun kalan öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir eğitim hizmeti almasına yönelik olarak acilen önlem alınması.

4)    Depremde yeni ve çok katlı binaların da yıkıldığı gerçeğinden hareketle bu konuda TMMOB ve İMO’nun defalarca sunduğu rapor ve öneriler hızlıca yasalaştırılarak hayata geçirilmeli, güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının ve konutların oluşturulması sağlanmalıdır.

5)    Depremzedelerin yaşadıkları travmanın etkilerinin azaltılması amacı ile psikolojik destek birimleri oluşturulması.

6)    Ülkemiz sınırları içinde geçince güvence altında yaşayan farklı halk ve uluslardan insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile tercüman ve benzeri hizmetlerinin sağlanması.

7)    Depremden etkilenen ve dayanışma faaliyetlerine katılım sağlayan tüm kamu emekçilerinin idari izinli sayılması.

 

ACİL ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

a)     Deprem bölgelerinden gönüllü olarak ayrılmak isteyen depremzedelerin acilen bölgeden tahliye edilerek güvenli konutlara yerleştirilmeleri, ayrılmak istemeyen ve dayanışma faaliyetlerine katkı sağlayanların ise deprem bölgelerinde sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması.

b)    İçme ve kullanım için suyun sağlanması

c)     Sağlıklı beslenme için aşevlerinin kurulması,

d)    İnternet, telefon başta olmak üzere iletişimin düzenli sağlanması,

e)     Hatay Havalimanı ve İskenderun Limanının acilen işler hale getirilerek tüm bölgeye ulaşımın sağlıklı ve düzenli olarak sağlanması,

f)      Yaralı durumda olan ve sağlık hizmeti talep eden depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için deprem bölgelerinde sağlık birimleri oluşturulması.

g)     Tuvalet ihtiyacı için istasyonların kurulması,

h)    Defin işlemlerini bürokratik süreçler ve teknik yetersizlikler sebebi ile gerçekleştirememektedir. Defin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için teknik çalışmaların ve bürokratik süreçlerin acilen hızlandırılması.

i)       Deprem bölgesinde merkezlerde yürütülen yardım faaliyetlerinin çevre konumda olan yerlere ulaştırılması amacı ile düzenli bir taşıma sisteminin kurulması.

ANTAKYA – OSMANİYE – ADANA GÖZLEMLER

 

Antakya ve Samandağ

Arama Kurtarma:

Arama kurtarma çalışmaları açısından en kritik zaman dilimi olan ilk 24-48 saat çalışmaların neredeyse tamamı ve gönüllülerce yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Arama kurtarma çalışmaları bu konuda uzman ekiplerce 3. Gün itibari ile yürütülmeye başlamış ve halen çok yetersiz düzeydedir. Dün itibari ile göçük altında kalan cenazelerin çıkarılması için vatandaşlarımız sıra beklemektedir. İlk iki gün sokaklarda cenazeler dağınık bir şekilde gözlemlenmiştir. Bir şekilde cenazelerine ulaşabilen vatandaşlarımız ise defin işlemlerini bürokratik süreçler ve teknik yetersizlikler sebebi ile gerçekleştirememektedir.

Barınma:

Hatay’da çok sayıda bina yıkılmış durumda, yıkılmayanların neredeyse tamamında ise barınma olanağı olmadığı gibi oluşan hasar sebebi ile tekrar kullanılması da imkanlı değildir. Kamu binalarının neredeyse tamamı ile hastanelerin önemli bir kısmı kullanılamamaktadır. İlk iki gün barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik hiçbir adım atılmamış hali hazırda ise insanlarımızın çoğu halk pazar yeri vb. açık alanlarda toplanarak kendilerince çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Ulaşım:

Havaalanı kullanılmaz durumda olup karayolu ile ulaşımda ise düzensizlik ve gerekli müdahalelerin yapılamamış olması sebebi ile her iki yönde de ulaşım çok ağır işlemektedir. Heyetimiz’in çarşamba günü Samandağ’dan Adana’ya ulaşması 12 saat sürmüştür. Şehrin içinde de göçükler sebebi ile ulaşım sağlanamamakta gerekli araç gereç ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında çok ciddi sorunlar yaşanmakta gerçek anlamda hayati önemde olan zaman kayıpları yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Altyapı ve İhtiyaçlar:

Elektrik, su, doğalgaz, altyapısı çalışmamaktadır. İnternet, telefon ve iletişim hizmetleri ise neredeyse yok denecek düzeyde çalışmaktadır. Tüm işletme ve işyerleri kapalıdır. Gıda tedariği konusunda yardımlar ilk iki günden sonra hızlanmakla birlikte organizasyonsuzluk sebebi ile ciddi problem mevcuttur. Akaryakıt satışı olmaması sebebi ile insanlarımız şehirden ayrılamamakta araçların içinde ısınma ihtiyacını da giderememektedir.

Sağlık – Hijyen:

İçme ve kullanma suyu mevcut değildir. Tuvalet ihtiyacı karşılanamamaktadır. Defin işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve suyun olmaması sebebi ile hızlı bir şekilde önlem alınmaz ise salgın hastalıklar başta olmak üzere bir sağlık krizi ile karşılaşılması muhtemeldir.

Organizasyon:

Kentte kurulmuş olan kriz masası son derece yetersizdir. Depremin oluştuğu andan itibaren hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere yardım faaliyetlerinin örgütlenmesinde çok etkin bir şekilde görev alan ve fayda üreten gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, belediyeler, siyasi partiler kısacası örgütlü tüm kurum ve kuruluşlar ile katılımcı, demokratik ve şeffaf bir süreç yürütülerek kriz merkezi genişletilmelidir.

 

İskenderun

Arama Kurtarma:

Arama kurtarma çalışmaları açısından en kritik zaman dilimi olan ilk 24-48 saat çalışmaların neredeyse tamamı depremzedeler ve gönüllülerce yürütülmüştür. Arama kurtarma çalışmaları bu konuda uzman ekiplerce 3. Gün itibari ile yürütülmeye başlamıştır. Tüm yıkıntılarda arama faaliyetleri mevcuttur. Yıkıntı altında kalan cenazelerin çıkarılması konusunda sıkıntılar mevcuttur.

Barınma:

İskenderun’da özellikle yeni ve çok katlı binalardan oluşan yapılarda da yıkım meydana gelmiş bu sebeple can kayıpları çok artmıştır. Yıkılmayanların neredeyse tamamında ise barınma olanağı olmadığı gibi oluşan hasar sebebi ile tekrar kullanılması da imkanlı değildir. Kamu binalarının neredeyse tamamı ile hastanelerin önemli bir kısmı kullanılamamaktadır. İlk iki gün barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik hiçbir adım atılmamış hali hazırda ise insanlarımızın çoğu halk pazar yeri vb. açık alanlarda toplanarak kendilerince çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Ulaşım:

İskenderun Limanındaki yangın devam etmektedir. Karayolu ile ulaşımda düzensizlik ve gerekli müdahalelerin yapılamamış olması sebebi ile her iki yönde de ulaşım çok ağır işlemektedir. Şehrin içinde de göçükler sebebi ile ulaşım sağlanamamakta gerekli araç gereç ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında çok ciddi sorunlar yaşanmakta gerçek anlamda hayati önemde olan zaman kayıpları yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Altyapı ve İhtiyaçlar:

Elektrik, su, doğalgaz, altyapısı çalışmamaktadır. İnternet, telefon ve iletişim hizmetleri ise neredeyse yok denecek düzeyde çalışmaktadır. Neredeyse tüm işletme ve işyerleri kapalıdır. Gıda tefariği konusunda yardımlar ilk iki günden sonra hızlanmakla birlikte organizasyonsuzluk sebebi ile ciddi problem mevcuttur. Akaryakıt satışı çok kısıtlı olup insanlarımız şehirden ayrılamamakta araçların içinde ısınma ihtiyacını da giderememektedir.

Sağlık – Hijyen:

Sağlık hizmeti verilmemektedir. Devlet hastanesi yıkıldığı için hastalar Adana ve Mersin’e taşınmaktadır. İçme ve kullanma suyu mevcut değildir. Tuvalet ihtiyacının neredeyse tamamına yakını karşılanamamakta olup en önemli sorunların başında gelmektedir. Defin işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve suyun olmaması sebebi ile hızlıca önlem alınmaz ise salgın hastalıklar başta olmak üzere bir sağlık krizi ile karşılaşılması muhtemeldir.

Organizasyon:

Kentte kurulmuş olan kriz masası yetersizdir. Depremin oluştuğu andan itibaren hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere yardım faaliyetlerinin örgütlenmesinde çok etkin bir şekilde görev alan ve fayda üreten gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, belediyeler, siyasi partiler kısacası örgütlü tüm kurum ve kuruluşlar ile katılımcı, demokratik ve şeffaf bir süreç yürütülerek kriz merkezi genişletilmelidir.

ADANA

Arama Kurtarma:

Arama kurtarma çalışmaları ilk günden başlayarak uzman, gönüllü ve depremzedelerce yürütülmüştür. 2. Günden itibaren arama kurtarma çalışmaları tam anlamı ile bu konuda uzman ekiplerce yürütülmeye başlamıştır. Şu an için tüm yıkıklarda arama, kurtarma ve hayatın kaybedenlerin çıkarılmasına yönelik  faaliyetler sürdürülmekte olup ciddi bir sorun yaşanmamaktadır.

Barınma:

Hasar tespit çalışmaları başlamış olsa da hali hazırda insanlarımız kapalı alanlara güvenlik sebebi ile girmekten çekinmektedir.  Kamu binalarının ve hastaneler kullanılabilmektedir. Barınma ihtiyacı pazar yeri vb. açık alanlarda ve araç içlerinde karşılanmaktadır.

Ulaşım:

Havaalanı çalışmakta, tren seferleri kısıtlı da olsa gerçekleştirilmekte, karayolu ile ulaşımda bazı noktalarda sorunlar olmakla birlikte her iki yönde de gerçekleşmektedir.

Altyapı ve İhtiyaçlar:

Elektrik, su, internet, telefon ve doğalgaz altyapısı ikinci gün itibari ile göçüklerin yoğun olduğu bölgeler dışında çalışmaktadır. İşletme ve işyerlerinin birçoğu açıktır.  Akaryakıt satışında ilk gün dışında sorun yoktur.

Sağlık – Hijyen:

İçme ve kullanma suyu mevcut olduğundan ve hastaneler hizmet üretebildiğinden ciddi bir sorun gözükmemektedir.

Organizasyon:

Kentte kurulmuş olan kriz masası mevcut olup gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, belediyeler, siyasi partiler kısacası örgütlü tüm kurum ve kuruluşlar ile katılımcı, demokratik ve şeffaf bir süreç yürütülerek kriz merkezi genişletilmelidir.

OSMANİYE

Arama Kurtarma:

Arama kurtarma çalışmaları açısından en kritik zaman dilimi olan ilk 24 saat çalışmaların neredeyse tamamı ve gönüllülerce yürütülmüştür. 2. Gün öğleden sonra arama kurtarma çalışmaları bu konuda uzman ekiplerce yürütülmeye başlamıştır. Şu an için tüm yıkıklarda arama kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir. Osmaniye merkez bu şekilde iken ilçesinde yukarıda ifade ettiğimiz konularda ciddi yetersizlikler ve gecikmeler yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Barınma:

İstasyon Caddesi, Dr. Metin Taner sitelerinin olduğu bölgede çok katlı binalarda yıkımlar vardır. Hasar tespit çalışmaları başlamış olsa da hali hazırda insanlarımız kapalı alanlara güvenlik sebebi ile girmekten çekinmektedir.  Kamu binalarının ve hastaneler kullanılabilmektedir. Barınma ihtiyacı pazar yeri vb. açık alanlarda ve araç içlerinde karşılanmaktadır.

Ulaşım:

Karayolu ile ulaşımda bazı noktalarda sorunlar olmakla birlikte her iki yönde de ciddi bir sorun mevcut değildir.

Altyapı ve İhtiyaçlar:

Elektrik, su, internet, telefon ve doğalgaz altyapısı ikinci gün itibari ile göçüklerin yoğun olduğu bölgeler dışında çalışmaktadır. İşletme ve işyerlerinin birçoğu açıktır.  Akaryakıt satışında ilk gün dışında sorun yoktur.

Sağlık – Hijyen:

İçme ve kullanma suyu mevcut olduğundan ve hastaneler hizmet üretebildiğinden ciddi bir sorun gözükmemektedir.

Organizasyon:

Kentte kurulmuş olan kriz masası mevcut olup gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, belediyeler, siyasi partiler kısacası örgütlü tüm kurum ve kuruluşlar ile katılımcı, demokratik ve şeffaf bir süreç yürütülerek kriz merkezi genişletilmelidir.

Editör: Haber Merkezi