Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

KHKLI PLATFORMLARI BİRLİĞİ: BuSuça OrtakOlma

A+ | A-

Bizler KHKLI PLATFORMLARI BİRLİĞİ olarak, hukuksuz keyfi olarak yasaları çiğneyen, bugünkü şartlara bakarak hesap vermeyeceğini düşünenlere, yargı erkinin bir parçası olan hukukçulara, bizi görmezden gelen tüm kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, nasırlaşmamış vicdanlara sesleniyoruz

Ülkemizde 20 Temmuz 2016 da başlayıp 2 yıl süren, ancak fiili olarak hâla devam eden OHAL /KHK Rejimi, bir çok hukuksuzluk ve hak ihlallerini de beraberinde getirdi.

Muktedirlerin gücüne tapan, Devlet kademesindeki memurlar ve onlara cesaret veren siyaset mekanizması, Devletteki işleyişi tamamen bozmuş, hukuka uygun kuralların yerini keyfi uygulamalar almıştır.

OHAL döneminde siyasetin bürokrasiye işlettiği suçlar için yasa çıkarılması da suç işlendiğinin belgesi niteliğindedir.

Darbe bahanesiyle insanlara işkence yapılmış, kadın, çocuk, yaşlı, hasta ayırt etmeden muhalif büyün kesimi cezalandırma yoluna gidilmiştir.

Anayasa ve yasa da, çok açık olan hükümler çiğnenmiş, bunu yapanlar cezalandırılmadığı gibi, taltif edilmiştir.

Bizler KHKLI PLATFORMLARI BİRLİĞİ olarak, hukuksuz keyfi olarak yasaları çiğneyen, bugünkü şartlara bakarak hesap vermeyeceğini düşünenlere, yargı erkinin bir parçası olan hukukçulara, bizi görmezden gelen tüm kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, nasırlaşmamış vicdanlara sesleniyoruz,

VE DİYORUZ Ki

BuSuça OrtakOlma

Saat 21:00 de başlıyoruz

Kısa ve özgün tweet ile başlayalım

Beşer dk ara ile twit atalım bol rt/fav

Saatinden önce tweet atmayalım..