İstanbul Milletvekili Kezban KONUKÇU, Kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri başta olmak üzere gasp edilen hakları için direnişe geçen Akar Grup ve Reis Elektrik’in, Yuvam Bahçeşehir Konutları inşaatında çalışan İnşaat-İş üyesi işçilerin ve sendika yöneticilerinin savcılık ifadeleri dahi alınmadan  verilen ev hapsi kararı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na soru önergesi verdi.

İstanbul Milletvekili Kezban KONUKÇU, soru önergesinde şu ifadelere yerverdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hukuk devleti ilkesinden uzaklaşmakta olan Türkiye’de son 20 yıllık dönemde, sendikal haklara karşı yürütülen saldırılar ile Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile güvence altına alınan temel sendikal haklar gasp edilmekte, sendika temsilcilerinin, sendika üyesi emekçilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle yargı tacizine maruz bırakılmaları ve faaliyetlerinin kriminalize edilmesi yerleşik bir uygulama haline gelmiş durumdadır.  

Nitekim, Akar Grup ve Reis Elektrik’in, Yuvam Bahçeşehir Konutları inşaatında kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri başta olmak üzere gasp edilmek istenen hakları için direnişe geçen İnşaat-İş üyesi işçiler Başakşehir Belediyesi önünde yapmış oldukları eylemleri sırasında önce işkenceyle gözaltına alınmışlar akşam saatlerinde ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Ardından belediye önünde eylem yapmak ve yetkililerle görüşmek isteyen işçilere polis tarafından “şov yapmayın” denilerek hakaretler edilmiş, ardından işçiler darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alınırken işkenceye karşı çıkan Avukat Ekin Güneş Saygılı da darp edilmiştir.

Polis saldırısıyla gözaltına alınan ve savcılığın mevcutlu gözaltı istediği işçiler Hüseyin Bakırcı, Kadri Uçar, Serdar Ergan ve sendika yöneticileri Yunus Özgür ve Deniz Gider mesai saati bitiminde savcılık ifadeleri dahi alınmadan ev hapsi adli kontrolüyle mahkemeye sevk edilirken mahkeme ise savcılığın talebi doğrultusunda ev hapsi talebini onaylamıştır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası; Uyarıyoruz; Mühendisler Şantiyelerden Koparılacak TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası; Uyarıyoruz; Mühendisler Şantiyelerden Koparılacak

Sendikal hak ve özgürlükler, işçi sınıfının en temel kalesidir. Temel insan hakları arasında yer alan bu haklara getirilen sınırlamalar, engeller, yasaklar ve halihazırda korunması gereken bu hakların yok sayılması ya da işlevsiz hale getirilmesi, işçi sınıfının en temel savunma aracından mahrum bırakılması ve temel insan hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda;

1-      Akar Grup ve Reis Elektrik’in, Yuvam Bahçeşehir Konutları inşaatında kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri başta olmak üzere gasp edilmek istenen hakları için direnişe geçen İnşaat-İş üyesi işçilerin eylemleri bilginiz dahilinde midir?

2-      İnşaat-İş üyesi işçilerin Başakşehir Belediyesi önünde yapmış oldukları eylemleri sırasında önce işkenceyle ve ters kelepçe ile gözaltına alındıkları ve ardından savcılık ifadeleri dahi alınmadan ev hapsi adli kontrolüyle mahkemeye sevk edildikleri ve mahkemenin savcılığın talebi doğrultusunda ev hapsi talebini onayladığı bilginiz dahilinde midir?

3-      Emekçilerin, sendika temsilcilerinin hak arayışlarının karşısında polisler tarafından darp edilmeleri, göz altına alınmaları ve ev hapsi cezalarıyla engellenmeye çalışılmasına yönelik olarak uğradıkları hukuksuzluğa karşı Bakanlığınızca bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir?

4-      Bakanlığınızca, Akar Grup ve Reis Elektrik’in Yuvam Bahçeşehir Konutları inşaatında çalışan emekçilerin kanundan doğan haklarını gasp eden şirketlere yönelik başlatılan idari ve cezai herhangi bir yaptırımı olmuş mudur? Olmamış ise nedeni nedir?

5-      İnşaat İş Sendikası üye ve yöneticilerine yönelik olarak verilen bu kararın sokakta hak mücadelesi yürüten işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara ve gençlere de önümüzdeki dönemlerde uygulanmak istenen ve sıradanlaştırılmak istenen saldırı olduğunu düşünüldüğünde Bakanlık olarak yürütülen davaya müdahil olunacak mıdır?

Editör: Haber Merkezi