Laiklik ve Bilim Dışı Uygulamalara Karşı Çıkış: Eğitimde Gericiliğe Karşı Mücadele

2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Ankara, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci ve velileri duaya çağıran resmi yazı, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine aykırı olması nedeniyle tepki çekti. "Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler için Duadayız" adı altında düzenlenen programın, öğrencilerin camide namaz kılması ve dualar okumasını içermesi, çağdaş eğitim anlayışına ve Anayasa'ya aykırı bir durum olarak değerlendiriliyor.

Eğitim İş Adana 2 No’lu Şube Başkanı Sema Akgün, Çocuklarımızı Gerici ve Karanlık Zihniyete Bırakmayacağız! Eğitim İş Adana 2 No’lu Şube Başkanı Sema Akgün, Çocuklarımızı Gerici ve Karanlık Zihniyete Bırakmayacağız!

Laiklik ve Bilimsel Eğitim İlkelerine Aykırı

Okulların, çağın gereklerine uygun olarak laik ve bilimsel eğitim vermesi gerekmektedir. Ancak, öğretmenler, veliler ve toplumun büyük bir kesiminin itirazlarına rağmen, ÇEDES projesi adıyla yaygınlaşan ve sürdürülen bu gerici uygulama, siyasi iktidarın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında yürürlüğe koyduğu “yeni müfredat” ile eğitim programının temeli haline getirilmektedir. Bu durum, gerici ve piyasacı ideolojik kuşatmayı güçlendirmektedir.

Resmi Yazının İçeriği ve Tepkiler

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri” konu başlığı ve Şube Müdürü Ahmet Fevzi Özdemir imzasıyla tüm okullara gönderdiği resmi yazıda, “Mamak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri kapsamında; 01.06.2024 Cumartesi günü LGS'ye girecek öğrencilere moral ve motivasyon açısından Merkez Camiinde Sabah Namazı Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Namaz, Tesbihat ve Dua ile ‘Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler İçin Duadayız’ programı gerçekleştirileceğine ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiş olup, öğrenci ve velilerin teşvik edilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu resmi yazı, siyasi iktidar ve onun oluşturduğu bürokrasi kadrolarının ülkeyi sürüklemeye çalıştığı karanlığın bir ifadesi olarak görülmektedir. Ankara Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu hamlesi, laiklik ihlalleri raporlarında da görüldüğü gibi, münferit bir olay değildir. Gelecek kuşakların yüzlerce yıl öncesinin karanlığına teslim edilmesi, toplumun ilerleme iradesinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu karşı devrim hamlesine ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine izin verilmemelidir.

Laiklik Meclisi’nin Çağrısı

Laiklik Meclisi, söz konusu talimatı hazırlayan, imzalayan ve uygulayan bütün görevliler hakkında gerekenin yapılması için Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırmakta ve suç duyurusunda bulunacağını ilan etmektedir. Eğitimde laiklik ve bilim dışı uygulamalara karşı mücadele etmek, ülkemizin çağdaş ve aydınlık geleceği için büyük bir önem taşımaktadır.

Bu tür uygulamaların önüne geçmek ve laik, bilimsel eğitim anlayışını korumak için toplumun her kesiminden destek ve dayanışma gereklidir. Eğitimde gericiliğe karşı durmak, gelecek nesillerin çağdaş, bilimsel ve özgür düşünceye sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına hayati bir öneme sahiptir.

Editör: Haber Merkezi