'Demokratik Anayasa kurucu meclisle olur'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişikliği için Emek Partisi (EMEP) ile görüştü. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Türkiye'nin demokratikleşmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, toplumsal kesimlerin temsil edildiği yeni bir kurucu meclisin anayasasıyla mümkün olabilir" dedi. 

'KAYYUM SÜRECİN RESMİDİR'

TKH, Ülke Yanıyor, AKP Seyrediyor… TKH, Ülke Yanıyor, AKP Seyrediyor…


TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM’de grubu olmayan siyasi partilerle görüşmesine EMEP ile devam etti. Görüşmeye EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Antep Milletvekili Sevda Karaca katıldı. Görüşme çıkışında açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, “12 Eylül cuntası tarafından yapılan ve her maddesi antidemokratik olan mevcut Anayasanın işçilerin, emekçilerin, yoksulların, halkın ihtiyacına karşılık vermeyeceği açıktır. Bu anayasa aynı zamanda Türkiye’de toplumsal barışı da dinamitleyen, barışı sağlamayan bir Anayasadır. 31 Mart’ta halkın oyuyla temsiliyet hakkını almış bir belediye başkanının apar topar gözaltına alınması, yerine kayyım atanması da nasıl antidemokratik bir süreçten geçtiğimizin resmidir. Yine  Kobane kumpas davasında Selahattin Demirtaş ve parti yöneticilerinin yüzlerce yıl ceza alması, Can Atalay ve diğer Gezi Davası tutsaklarının almış olduğu cezalar, sendikal hak ve özgürlüklere dönük antidemokratik uygulamalar, grevlerin yasaklanması, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması, 6284 sayılı yasayı değiştirmeye dönük hamleler, basına dönük antidemokratik uygulamalar, ifade özgürlüğü, Taksimin 1 Mayıs'ta AYM kararına rağmen yasaklanması, milyonlarca işçi ve emekçinin açlık ve yoksulluk sınırı altında ücrete mahkum edilmesi, kadınların ve çocukların can güvenliğinin olmaması, Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik yol ve yöntemlerle çözülmemiş olması, MESEM ve ÇEDES projeleriyle çocukların fabrikalarda işçi olarak çalıştırılması gibi birçok sorunu sayabiliriz.” ifadelerini kullandı. 

'KURDA KUZU POSTU GİYDİRİYORLAR' 

Türkiye’nin temel sorunlarının daha fazla birikmesine karşın sorunların çözümü konusunda adımlar atılmadığı gibi sürdürülen antidemokratik uygulamalarla sorunlar daha da ağır hale geldiğini belirten Aslan “Uygulanmayan AYM kararları ve fiili uygulamalarla birlikte Türkiye’de yaşayan milyonlarca işçi ve emekçinin hayatı her gün biraz daha zorlaşmaktadır. Demokratik bir anayasa hiç kuşkusuz herkesin ihtiyacıdır. Ama bugünkü fiili uygulamalara bakınca böyle bir anayasa yapmak mümkün görünmüyor. 85 milyonun konuşup tartışacağı, herkesin fikrini ve düşüncesini özgürce ifade edeceği, herkesin endişesiz bir biçimde insanca yaşayabileceği, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeyeceği, bir Türkiye’ye ihtiyaç var.” dedi.  

Anayasa tartışmalarını “var olan yönetme biçimine bir kılıf arama” olarak değerlendiren Genel Başkan Aslan “Kurda kuzu postu giydirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye demokratikleşmelidir, hak ve özgürlükler genişletilmelidir ancak bu herkesin içinde olduğu yeni bir kurucu anayasayla; herkesin haklarının güvence altına alındığı koşullarda mümkün olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Seyit Aslan bu değerlendirmeleri Meclis Başkanı Kurtulmuş’a aktardıklarını da belirterek “Bugünkü siyasallaşmış yargı da dahil olmak üzere, mevcut yönetime kılıf arama ve onu meşrulaştırma gibi bir anlayışın içerisinde olmayacağız” dedi.

Editör: Haber Merkezi