MERSİN TABİP ODASI, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI  (SES)  Mersin Şube, MAHDER, BİRLİK DAYANIŞMA, GENEL SAĞLIK İŞ Mersin Şube, HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI, MERSİN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ ve HEKİM SEN'in ortak "Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor!" konulu açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamayı kurumlar adına SES Mersin Şubeb Başkanı Sevgi BAŞKAVAK okudu.

Sevgi BAŞKAVAK açıklamasında şu ifadelere yerverdi.

Bu gün 6 Mart Çarşamba ‘Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor!’ eylemlerinin üçüncü haftasında Aile Sağlığı Merkezlerinin(ASM) önlerindeyiz.

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce sağlık emekçisi her ay ücretlerinden yüksek vergi kesintilerine itiraz ediyor ve kesintilerin adaletli hale getirilmesini talep ediyor.

İktidarda olan adı Adalet le başlayan AKP nin, üç haftadır vergide adalet talep eden eylemelere kayıtsız kaldığını görüyoruz.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan Öğretmenlere Destek: 'Veli Görüşmeleri İçin Ücret Talebi'" Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan Öğretmenlere Destek: 'Veli Görüşmeleri İçin Ücret Talebi'"

2023 yılı sonu itibarıyla 8.163 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM), 28.054 Aile Hekimliği Biriminde (AHB) yaklaşık 340-350 milyon vatandaşımıza birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz.

Whatsapp Image 2024 03 06 At 13.06.46

2023 yılında Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Hizmetlerine 184 milyar, Şehir Hastanelerine 50 milyar olmak üzere toplamda 234 Milyar harcanmış. Aynı yıl koruyucu ve diğer sağlık hizmetlerinin önemli yükünü üstlenen Aile Hekimliği Hizmetlerine ise sadece 42 milyar TL harcanıp, 2023 yıllı içerisinde 75 adet birinci basamak sağlık tesisi inşaatı yapılarak koruyucu sağlık hizmetlere verilen önem açıkta görünmektedir.

Bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerine ayrılan kaynaklar azaltılmakta, bir yandan aile hekimliğine başvuru sayıları yılda kişi başına 3.2 den 4 lere ulaşıp, iş yükünde artış yaşanmaktadır. Buna karşılık aile hekimliğinde hizmet veren sağlık çalışanın cebine konulan 100 TL nin 35 TL ’si vergi olarak kesilmiştir.

Maliye Bakanlığının 2024 yılı için ilan ettiği gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110.000 TL’dir. Vergi diliminde değerleme oranı adaletli uygulansaydı bu miktar 288.571 TL olacaktı. Bu durum çalışanların, yılın ilk ayından başlayarak, giderek artan oranlarda yüksek vergi kesintileri ile karşı karşıya kalmasına neden olmakta, adeta çalışanın sırtından beslenen bir hazine tablosu ortaya çıkmaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri toplumun deprem, pandemi gibi olağandışı koşullarda ne derece ihtiyaç olduğu son yıllarda yaşanarak öğrenilmesine rağmen sağlığın piyasalaşmasına hizmet eden tedavi edici sağlık hizmetlerinde ısrarın topluma değil belli sağlık şirketlerine fayda sağladığı ortadadır.

Bu üçüncü Çarşamba eylemi mizde, bahar geldi ama vergi adaleti sağlanmadı cümlesiyle talebimizi yineliyoruz.:

Tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. üç haftadır yaptığımız bu eylemlerin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz. Birleşerek mücadele edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların vergi kesintilerini adil ve katlanabilir hale getirilmesini, %35 kesintinin çok yüksek olduğunu, vergi kesintisinin en fazla   %15 ve yıl içinde sabit oranda olmasını talep ediyoruz.

Bu haklı meşru talebimizi için her Çarşamba süresiz eylemde olacağımızı bildiriyoruz.

İş yükümüz artıyor, enflasyon satın alma gücümüzü azaltıyor bir de yüksek adaletsiz vergi yükü emeğimizin karşılığını daha da küçültüyor.

Buna izin vermeyeceğiz her Çarşamba hakkımızı alana dek tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde süresiz eylemlerimize devam edeceğiz. Halkımızın ve kamuoyunun desteğini bekliyoruz.

Editör: Haber Merkezi