Resmi istasyonlarda hava ölçümü yapılmayan Hatay'da Temiz Hava Hakkı Platformu(THHP) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) hava kirliliği ölçümü yaparak sonuçları kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları; limit değerlerin çok üzerinde çıkan kentteki hava kirliliğini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye ilettiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, resmi olarak hava kirliliği ölçümleri yapılmayan Hatay’da TTB ve Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından yapılan ölçümlerin sonuçları dolayısı ile deprem bölgesindeki yüksek hava kirliliği oranını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordu.

              Hatimoğulları önergesinde; 10-11 Haziran günleri yapılan ölçümde PM2.5 ortalamasının 48 µg/m3 olarak tespit edilirken, bu değerin Dünya Sağlık Örgütünün kılavuz değerinin 3 katından fazla olduğu bilgisini paylaştı. 16-17 Haziran ve 10-11 Temmuz tarihlerinde yapılan ölçümlerde de sonuçların kılavuz değerlerin çok üstünde tespit edildiğini ifade etti.

                 Tülay Hatimoğulları; TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı ve THHP Temsilcisi Prof. Dr. Gamze Varol’un “Kirliliği önlemek için alınacak önlemler daha önce yetkililerle paylaşılmış olmasına rağmen hızlı, plansız ve önlemsiz yıkım çalışmaları devam ediyor, bölge halkı sistematik bir sağlık hakkı ihlaline maruz bırakılıyor” ifadelerine değinerek konunun aciliyetine ve önemine vurgu yaptı.

Soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1.      Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi kılavuzuyla uyumlu şekilde hava kirleticilerini sınırlamak için gerekli yasalar çıkartmak ve ödünsüz uygulamak Bakanlığınızın birincil görevi değil midir?

2.      Tüm deprem bölgesindeki hava kalitesi izleme istasyonlarının bir an önce devreye alınması sağlanacak mıdır?

  1. Bölgedeki tüm istasyonlarda PM2.5 parametresinin ölçümüne zaman kaybetmeksizin başlanacak mıdır?
  2. İstasyonlardan elde edilen verileri içeren hava kalitesi durumu ve raporlar sürekli ve eksiksiz olarak yayınlanacak mıdır?
  3. Meteorolojik gelişmeleri de dahil eden bir modelleme çalışması ile enkazlardan kaynaklı tozun yerleşim alanları üzerinde dağılımının tespit edilmesi, enkaz depolama alanları ve yerleşim alanlarının bu modelleme sonuçlarından yararlanarak konumlandırılması sağlanacak mıdır?
  4. Yıkımlar bir plan dahilinde ve çalışanlar dışındaki insanlar yıkım alanından uzaklaştırılarak mı yapılmaktadır?
  5. Yıkım, enkaz transferi ve enkaz depolama alanlarında boşaltılması esnasında sulama neden yapılmamaktadır? Taşıyıcı kamyonların üstünün seyir halinde tozumayı önlemek için kapatılması sağlanmakta mıdır? Bunların denetimi yapılmakta mıdır?
  6. Çalışanların mutlaka koruyucu ekipman ile donatılması ve bu ekipmanların kullanımının zorunlu hale getirilmesi sağlanacak mıdır?

Editör: Haber Merkezi