TKH Aliağa İlçe Örgütü, Aliağa’da ölüm gemilerine hayır! TKH Aliağa İlçe Örgütü, Aliağa’da ölüm gemilerine hayır!

CHP Önceki Dönem Adana İl Başkanları Av. Ziya Yergök, Fevzi Ciritçi, Av. Mehmet Salıcı, Selman Serttepe, Sedat Doğan, Av. Yusuf Akıncı, Mehmet Çelebi, Orhan Ekici; Partimize Sahip Çıkıyoruz, Partimizi ve Adaylarımızı Destekliyoruz

Önceki Dönem İl Başkanlarının Konuyla İlgili Açıklaması Şu Şekilde;

Adaylaşma sürecine dönük ortaya çıkan kimi sorunlar üzerine partimizde yaşanan istifaları endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Parti içi demokrasinin işletilmemesi, önseçimin yapılmaması ve atamayla aday saptama sürecindeki kimi tercihler, her yerde beklentileri karşılamamış olsa da söz konusu istifaları kesinlikle haklı ve doğru bulmuyoruz.

Son Kurultaydan önceki dönemde de parti liderliğince defaatle, ”Adayları lider seçmesin, millet seçsin” denilmesine rağmen bu sözler yerine getirilmemiş, yeni yönetimin seçildiği son Kurultayda da, “3 hafta sonra yine bu salonda olacaksınız, tüzüğü değiştireceğiz, önseçim getireceğiz” sözü verilmiş olmasına karşın, Tüzük kurultayı önce Mayıs’a sonra Eylül’e ertelenmiştir. Mevcut tüzükle de önseçim yapmak pekala mümkün iken, adaylar yine önseçimsiz saptanmıştır. Bu yöndeki eleştirileri haklı buluyoruz, örgütümüzün bu sürecin takipçisi olacağına inanıyoruz. Bu seçimin, partimiz için önseçimsiz son seçim olmasını diliyoruz, bunun parti tüzüğünde hiçbir istisnaya yer vermeden güvence altına alınmasını talep ediyoruz.

Ancak,31 Mart seçimi, yereli aşan bir önem taşımaktadır. Bu seçimde, ülkemizi 22 yıldır çok kötü yöneten, demokrasiyi ve hukuku yok eden, eğitimi dinselleştiren, halkımızı yoksullaştıran, rant uğruna doğayı tahrip eden ve bütün bunlara rağmen gündeminde Anayasa değişikliği ve Medeni Kanun değişikliği ile laik cumhuriyete ve kadın haklarına son darbeyi vurmaya hazırlanan AKP iktidarını uyaracak bir sonuç almak yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Ayrıca, pandemi döneminde ve 6 Şubat deprem felaketinde de görüldüğü gibi CHP’li belediyeler herkesten önce halkın yardımına koşmuş, yaraların sarılmasına katkı koymuş ve her türlü engellemelere rağmen başarılı olmuşlardır. Giderek kötüleşen ekonomik durum, adaletsiz ve eşitsiz gelir dağılımı karşısında gelecekte de, CHP’li belediyelere halkımızın büyük gereksinimi olacakır. Bu nedenle mevcut belediyeleri korurken yeni belediyeler de kazanmak, halkımız ve ülkemiz için çok değerli olup hayati bir durumdur.

Bu durumda; ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu sorunlar, birlik ve bütünlüğümüzü her zamankinden daha çok korumayı, safları sıklaştırmayı, partimize ve adaylarımıza sahip çıkmayı ve etkin bir çalışmayı zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partili olmak, partili olmak da bunu gerektiriyor. Bu nedenle, parti üst yönetiminin aday tercihlerine tepki olarak ülke genelinde yaşanan istifaları da, Adana’daki, iki belediye başkanımızın istifalarını da, nedeni ne olursa olsun yanlış buluyoruz ve bu yanlıştan dönülmesini diliyoruz.                                                                                                                          

Partimizin gerçek sahibi; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, kurucu iradesine, Cumhuriyet devrimlerine ve Atatürk ilkelerine inançla bağlı üyelerimiz, örgütümüz, seçmenlerimiz ve yurttaşlarımızdır. Bu nazik süreçte de, ülkemize, partimize ve adaylarımıza sahip çıkacaklarına ve güçlü destek vereceklerine yürekten inanıyoruz, partimize ve adaylarımıza üstün başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla.

CHP ÖNCEKİ DÖNEM ADANA İL BAŞKANLARI

Av. Ziya Yergök

Fevzi Ciritçi

Av. Mehmet Salıcı

Selman Serttepe

Sedat Doğan

Av. Yusuf Akıncı

Mehmet Çelebi

Orhan Ekici

Editör: Haber Merkezi