Çalışan Maaşlarının Banka Üzerinden Ödenmesi Zorunlu Hale Geliyor

Mali Müşavir Özlem Pekduraner, işverenlerin çalışan sayısına bakılmaksızın tüm personel maaşlarını banka veya benzeri finans kurumları üzerinden ödemeleri gerektiğine dikkat çekti. Pekduraner, bu zorunluluğun Vergi Usul Kanunu’nun 459 Sıra Nolu Genel Tebliği ile belirlendiğini ifade etti.

Mahfi Eğilmez'in Gözüyle Yeni Vergi Paketi: Bir Öneri Mahfi Eğilmez'in Gözüyle Yeni Vergi Paketi: Bir Öneri

Pekduraner, 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 7.000 TL’yi aşan her türlü tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin ilgili kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu kural, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan 17.002,12 TL net asgari ücretin, 7.000 TL’lik tevsik zorunluluğu sınırının üzerinde olması nedeniyle, beşten az çalışanı olan işverenler için de geçerlidir. Dolayısıyla, çalışan sayısına bakılmaksızın, personel maaşlarının banka, PTT veya özel finans kurumları üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Bu düzenleme, İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na tabi olarak çalışanları kapsamaktadır. Yeni uygulamaya uymayan işverenler, cezai yaptırımlarla karşılaşacaktır.

Maaşlarını elden alan ve bu nedenle iş ve sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşayan çalışanlar, durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait ALO 170 hattını arayarak veya çalıştıkları ilin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yazılı beyanda bulunarak şikayet edebilirler.

Editör: Haber Merkezi