Sağlık alanında düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin ilk 14 maddesi onaylandı. Diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezilerinde diş tabibi görevlendirebilecek. İşte o düzenlemeler...

TBMM Genel Kurul görüşmelerinde, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 14 maddesi onaylandı.

Ceylan AKÇA CUPOLO, Diyarbakır il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ihale besin zincirini meclise taşıdı Ceylan AKÇA CUPOLO, Diyarbakır il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ihale besin zincirini meclise taşıdı

Onaylanan maddeler kapsamında, mesleğini serbest olarak yapan diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezilerinde diş tabibi görevlendirebilecek. İstihdam sağlanacak diş tabibi sayısı bir kişi olarak belirlendi.

Ebelerin görevlerine yönelik de düzenlemeye gidilecek. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe ulaşma anlamında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma sunulacak danışmanlık ve eğitim bölümlerinde görevlendirilecek.

Gebeliğin belilenmesini, gebe görünümünü ve bu amaçla gerekli muayene ve incelemeleri gerçekleştirecek  olan ebeler, normal doğum uygulamasını yardımcı olarak, normal doğum esnasında gerekli küçük tıbbi müdahalelerde yer alacak. Küçük tıbbi müdahalelerin kapsamı ve maddeleri Sağlık Bakanlığınca açıklanacak.

Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı görev verilme imkanı olacak.

İlaç üretimi ve ilacı piyasaya sunan tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşullar Sağlık Bakanlığınca açıklanacak, bu kapsamda Bakanlığa düzenleme yapma yetkisi verilecek.

Beşeri tıbbi ürün güvenliğinin daha etkin olarak sunulması ve ruhsatlandırma zamanın hızlandıırlması hastalara gerekli olan ilaca daha hızlı erişimi amacıyla ruhsatlandırmaya esas Sağlık Bakanlığınca yapılan testler, ürünün ruhsatlandırılmasını takiben gerçekleştirilecek.

Ruhsatlandırma eylemlerinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzenlemeleri yapılacak.

İlaçlara yönelik numuneler ve tahlil giderleri ruhsatname sahipleri tarafından verilecek.

Beşeri tıbbi ürün üzerinde bulunan karekodun okutulması ile fiyat bilgisine erişebillinmesi kolay olduğundan beşeri tıbbi ürünün sekonder ambalajında ayrıca sabit fiyat bilgisi yer almayacak.

Eczanelere ilişkin uygulanacak teftişlere eczacılar da yer aldı. Bu kapsamda, teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veyahut Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce uygun görülecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından gerçekleştirilecek.

Kanunun ilk 14 maddesinin onaylanmasından sonra Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, görüşmeye kısa bir ara verdi. Önder, aradan sonra  komisyonun yerinde bulunmaması üzerine birleşimi 20 Şubat Salı günü saat 15.00'te bir araya gelmek üzere sonlandırdı.

Editör: Haber Merkezi