TKH Gençliği'nin çağrısıyla toplanan öğrenciler Beyazıt'tan "laiklik özgürlüktür" diyerek, tüm öğrencileri mücadeleye çağırdı.

TKH Gençliği tarafından başlatılan kampanya doğrultusunda yapılan eylemde üniversiteli ve liseli öğrenciler konuştu.

"'Yaşasın şeriat' pankartı asanlara sesleniyoruz: Kahrolsun şeriat, yaşasın laiklik" 

Üniversiteli öğrenciler adına yapılan konuşmada "üniversitelerimiz laikliğin, bilimin, parasız ve eşit bir eğitimin sesi yükselmesi gerekirken; her gün amfilerde, medyada şeriatçıların, sermayenin, laiklik ve bilim düşmanlarının sesini duyuyoruz. " denildi.

Konuşmanın devamında ise şu sözler söylendi: "Buradan son olarak dün Diyarbakır surlarına, Konya’da “Yaşasın Şeriat” pankartlarını asanlara da sesleniyoruz: Bu memleket ne hilafet sevdalılarının ne de IŞİD ortakçılarının, bu memleket bizim! Kahrolsun şeriat, yaşasın laiklik!"

Liseliler adına da bir konuşma yapılırken, ÇEDES projesine, liselerde gerici ve faşist örgütlenmelere dikkat çekildi.

"Gericiliğe karşı laiklik mücadelesi yükseliyor"

TKH Gençliği ve Sosyalist Liseliler adına yapılan basın açıklaması metninin tamamı ise şöyle:

Yirmi iki yıllık AKP iktidarının adım adım yürürlüğe koyduğu gerici politikalara karşı laiklik mücadelesini yükseltiyoruz!

İçinden geçtiğimiz süreçte memleketimiz anayasayla değil; adeta şer'i hükümlerle yönetiliyor: Adliye koridorlarında şeriat sloganları atılmakta; şeriata karşı söz söyleyen kişiler gözaltına alınmakta, salonlarda, kürsülerde hilafet kutsanırken cumhuriyete lanet okunmasına göz yumulmaktadır! Bugün ülkemizde anayasa değişikliği adı altında laikliğin tasfiyesi gündeme getirilmekte, liselerde, üniversitelerde açık açık tarikat ve cemaatlerle protokol yapılmakta, karma eğitim kaldırılmak istenmektedir.

Unnamed (1)-26

Ülke, açıkça gericiliğin tahakkümü altına alınmaya çalışılmaktadır. AKP’nin yirmi iki yıllık iktidarı boyunca yüzlerce İmam-Hatip lisesi açılmış, İmam-Hatipler ortaokula kadar inmiş, sıbyan mektepleriyle çocuklar küçük yaşta dini eğitime maruz bırakılmıştır.

Bu gerici adımların vardığı son nokta olan ÇEDES projesiyle artık okullara imamlar girebilmektedir.

Liselerde zorunlu din dersleri arttırılırken evrim müfredattan çıkarılmış, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında biyoloji ders programına "yaratılış teorisi" eklenmiştir.


Üniversitelerde de durum farklı değildir. Tarikat-cemaat liderlerinin elini öpen atanmış rektörlerle, yandaş akademisyenlerle dolu okullarımızda profesörler çocuk yaşta evliliği ve karma eğitimi tartışmakta; kampüslerimiz külliyeye dönüştürülmektedir.

Üniversitelerde yalnızca faşist ve gerici unsurların etkinliklerine izin verilmeke, öğrenciler kendi okullarına alınmazken AKP, faşistlere ve gericilere alan açmak için "duvarsız üniversite" yalanıyla karşımıza çıkmaktadır.

Laiklik düşmanı bu sistem, bilim yuvası olması gereken üniversitelerimizi diploma satan kurumlar haline getirirken bizleri de beyni yıkanacak müşteriler olarak görmektedir.

Her biri birer holding olan ve fonlanan tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mecbur kalan gençler istismar uğramakta ve hatta intihara sürüklenmektedir.

Gençliği AKP, gericilik ve kapitalizm sarmalında geleceksiz bırakan bu düzen onların fakat bu memleket bizim!

Tarhana Çorbası Adı Nereden Geliyor Diye Hiç Düşündünüz Mü? Tarhana Çorbası Adı Nereden Geliyor Diye Hiç Düşündünüz Mü?

Saydığımız tüm sorunların karşısında eşitlikten, özgürlükten yana bir memleket hayaliyle yola çıkıyoruz! Bizi yurttaş yerine tebaa görenlerin tam karşısına dikilmeye; parasız, bilimsel, özgür ve eşit bir eğitim için mücadeleye çağırıyoruz!

Çünkü gericiliğe karşı ilericilik, karanlığa karşı aydınlık, müritliğe karşı yurttaşlık ve hepsi için “Laiklik Özgürlüktür” diyoruz!

Bugün buradan başlayarak laiklik kavgasını amfilere, sıralara, sokaklara, meydanlara taşımak; yarınımızı kurmak için hazırız! Tüm gençliği “Laiklik Özgürlüktür” çağrımıza ses vermeye, mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Bu karanlığı mutlaka dağıtacağız!


29.02.2024

TKH Gençliği
Sosyalist Liseliler

Editör: Haber Merkezi