Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

| 14:31
A+ | A-

Tedmem, eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

TEDMEM 2020 Eğitim Değerlendirme Raporuyla İlgili Açıklamasında; “Salgının gölgesinde geçen 2020 yılı içinde eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutması ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akış içinde bir araya getirilmesi amacıyla hazırladığımız 2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyarız” dedi.

TEDMEM Raporla İlgili Şu bilgileri Paylaştı;

2020 Eğitim Değerlendirme RaporuYönetişim ve Finansman, Öğretmenlik ve Mesleki Süreç, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş olmak üzere 6 ana başlık altında eğitim sisteminin genel bir profilini ortaya koymayı hedeflemektedir. Her bir bölümde öncelikli olarak 2020 yılında eğitim sistemimizde gerçekleşen olaylar farklı kaynaklardan derlenen veriler yardımıyla ele alınmış; ardından eğitim politikalarına ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun çocuklarımız için daha adil, daha eşit, daha kapsayıcı ve kaliteli bir eğitim sunabilmek adına yapılacak çalışmalara, özellikle de veri temelli karar ve uygulamalar geliştirme arayışlarına katkı sağlamasını diliyoruz.”

RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir sivil toplum kuruluşu olarak TEDMEM kendisini şu şekilde tanımlıyor;

BİZ KİMİZ ?

Tedmem, eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Yapacağı bütün çalışmaların temel amacı, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. Bu hizmeti yürütürken, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Kar amaçlı olmayan tedmem, güncel tartışmaların üzerinde, herhangi bir partiye bağlı-bağımlı olmayan bir örgütsel yapıya sahiptir. Eğitimin ekonomisi, mimarisi, tarihi, psikolojisi, pedagojisi, sosyolojisi vb alanlar araştırma konularımız arasında yer alacaktır. Yapacağımız çalışmalarda güncelin yanı sıra geleceğe odaklı bir bakış açısı tercih edilecektir.

MEM Nedir?
Bir sivil toplum kuruluşu olarak TEDMEM’in üretken ve etkili olması öncelik olarak belirlenmiştir. Bu önceliği en iyi ifade edecek kavram olan mem ise insanın sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili bilgileri içeren kodlar ve birimler, yani genin sosyal ve kültürel karşılığı anlamına gelmektedir.

Amacımız
Ülkemizin acil eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla, yenilikçi çözümler geliştirmek, vurguladığımız hususlar arasında yer almaktadır. Çözüm önerilerimizin nesnel verilere dayalı ve ölçülebilir etki oluşturacak cinsten olmasını önemsiyoruz. Eğitim sistemi için gerçekleştirilen her türlü katkıyı gönülden destekliyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken paydaşlarımızla iyi niyete ve yapıcı bir etkileşime dayanan duruş sergileyeceğiz. Öğretmenler, kanaat önderleri, politikacılar, kamu politikasını yönlendiren kuruluşlar, eğitim kuruluşları, üçüncü sektör temsilcileri, özel sektör temsilcileri, medya mensuplarını ve akademisyenleri değerli paydaşlarımız olarak göreceğiz. Onlarla birlikte, kanıta dayalı bilgiler üzerinden eğitimin çözümlerini ve sorunlarını değerlendireceğiz. Elbette bu tür kanıta dayalı çalışmalar yapmak zordur. Bunun da ötesinde ortaya çıkan verileri kamu politikalarının diline ve eylemine yönelik olarak sentezlemek daha da zordur. Ama çabamız bu yönde olacak ve yapacağımız çalışmaların işe yaramasını, üretmekten daha önemli göreceğiz.

Eğitim politikalarında hızlı devrimler yerine, transformasyona dayalı yaklaşımların daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ülkemizin tarihsel birikimini, mevcut toplumsal ve kültürel yapısını dikkate alan özgün politikalara yöneleceğiz. Dünyayı izlediğimiz kadar kendi özgeçmişimizi de referans merkezi olarak sabitleyeceğiz.

Tedmem 27 Kasım 2012 tarihinden itibaren sadece eğitim konularıyla ve politikalarıyla ilgilenmek üzere faaliyetlerine başlamıştır. Eğitimin merkezi ya da tali konularıyla zamanı ve zemini geldikçe ilgilenmeye gayret edeceğiz.

Lütfen bizi izleyin ve zengin katkılarınızla destek olun. Olun ki hep birlikte gülümseyen çocuklarımıza bakıp birlikte mutlu olalım.

Vizyonumuz
Çocuklarımızın mutlu olacağı bir eğitim sistemi inşasına hizmet etmek.

Misyonumuz
Kanıta dayalı veri üreterek, yenilikçi ve işe yarayan eğitim politikaları geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak ve bu suretle “eğitimin vazgeçilmezliği” algısını toplumda güçlendirmek.

Yola çıkarken…

Çocuklarımıza borcumuz olan daha güzel yarınlara ulaşmak için yeni bir hedef koyduk kendimize. Türk Eğitim Derneği çatısı altında yürüttüğümüz sivil toplum faaliyetlerimizi daha sistematik, daha üretken, daha etkili hale getirelim istedik. Bir solukta “mem” dedik. Bünyemizde yeni bir birim olarak tedmem’i kurduk. Nedir mem? Kitaplarda mem’in birçok tanımı var. İki tanesi çıkış noktamız oldu:

  1. İnsanların zihinlerine yayılarak çoğalan, kişinin davranışlarını değiştiren bulaşıcı bilgi yapısı
  2. İnsanın sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili bilgileri içeren kodlar ve birimler yani, genin sosyal ve kültürel karşılığı.

Amacımız veriye dayalı eğitim politikaları üretip bunları yaymak. Bir anlamda güzellikleri zihinlere bulaştırmak. Bu amaçla sosyal ve kültürel kodlarımızı bilgi hazinesi olarak işlemeyi arzu ediyoruz. Ancak bunu yaparken aktüalitenin cenderesine girmeden, bağımsız bir duruşla geleceğe seslenmeyi tercih edeceğiz. Ortak paydamız olan eğitimden yola çıkarak bir ülke ödevi yapacağız.

Bu kapsamda çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Araştırma raporları, analiz raporları, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, kampanyalar, dergi, sosyal medya etkinlikleri bu faaliyetlerden bazıları.

Hedefimiz tedmem vasıtasıyla tüm paydaşlara olabildiğince ulaşmak ve nefesimiz yettiğince emanetimiz olan çocuklarımıza umut yeşertmek. Birikimimize güveniyoruz. Çünkü geçmişe ve geleceğe güveniyoruz. Şimdi çalışma zamanı.

“Kolay gelsin” denilmesini hak ediyoruz.

Bilginin aydınlığında görüşmek dileğiyle.

deneme