12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü

 

Çocuklar çocuk gibi büyüsün, geleceğimiz sağlıklı olsun

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Dünya genelinde artan çocuk işçiliği karşıtı hareketlere destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla kurulan Çocuk Hakları Durağı’nda çocukların hakları konusunda ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 2

Dezavantajlı Bölgelere Farkındalık Eğitimleriyle; Adana'nın farklı bölgelerinde dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerle çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratılıyor.

Çocuklara Yönelik Etkinliklerle; çocukların güvenli ve sağlıklı çocukluk yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bilgilendirici Broşürler dağıtılarak, toplumun her kesimine ulaşılabilmesi ve böylece çocuk işçiliği konusunda bilinçlenme ve harekete geçme teşvik ediliyor.

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğiyle Mücadele edilerek, mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğiyle mücadele için çalışma gerçekleştiriliyor ve çocukların güvenli, sağlıklı bir ortamda büyümeleri destekleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Birlikte çocukların haklarını korumak ve onların güvenli bir gelecekleri olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Çocuk işçiliği, dünya genelinde hala büyük bir sorun olup milyonlarca çocuğun haklarını ihlal etmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bu sorunun üstesinden gelmeye çalışarak ve çocukların sadece hayal kurabildiği, çocuk işçiliğinin olmadığı bir dünya vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçlayarak çalışmalarını artırarak sürdürecektir. Çocukların güvenliği ve mutluluğu için çabalayarak onların geleceğini güvence altına almak en önemli önceliğimizdir.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 3

Mersin Emek Demokrasi Platformu'ndan Hayvanlar İçin Haykırış: "Öldüren Değil Yaşatan Yasa İstiyoruz!" Mersin Emek Demokrasi Platformu'ndan Hayvanlar İçin Haykırış: "Öldüren Değil Yaşatan Yasa İstiyoruz!"

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 2002'de ilan ettiği bir gün. Çocuk işçiliği, çocukların çocukluklarını yeterince yaşayamamalarına, eğitimden mahrum kalmalarına, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dünya genelinde çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmayı ve bu sorunla mücadele etmeyi hedefler.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından derlenen bilgilere göre dünya genelinde yaklaşık 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Bu çocuklar, genellikle tehlikeli ve düşük ücretli işlerde çalıştırılarak çocukluklarından mahrum bırakılmaktadır.

Türkiye'de de 1992 yılından beri çocuk işçiliğiyle mücadele edilmekte olup, bu konuda istikrarlı bir çaba gösterilmektedir. Ancak TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ekonomik faaliyetlere 700 binden fazla çocuk işçi dâhil edilmiştir. Bu durum çocuk işçiliğiyle mücadelede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede ilerleme kaydedilmesi ve çocukların haklarının korunması için toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak çaba göstermesi gerekmektedir. Çocukların geleceğini güvence altına almak için çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için kararlılıkla hareket edilmesi gerekiyor.”

Çocuk İşçilliğiyle Mücadele

Editör: Haber Merkezi