"Sağlıkta yaşanan sorunlara geçici, çözüm olmaktan uzak, günü kurtaran ve şiddeti besleyen politikalardan vazgeçin."

Seyhan Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri, "Sağlıkta şiddet etkin, caydırıcı ve uygulanabilir yasalarla çözülür" talebinde bulundu.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Suntur; "Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz."

Bugün yine burada Hiç istemediğimiz bir olay, bir meslektaşımıza Dr.Hüseyin DEDECAN’a , bir sağlık emekçisine yapılan üzücü şiddet olayı için birlikteyiz. Hastanede görevi başında devletin memuruna atılan o yumruk , devlete atılmıştır.

Whatsapp Image 2024 02 19 At 13.36.27

Bildiğiniz gibi Hekim, Hakim, Hakem aynı kökenden gelen kelimelerdir. Geçtiğimiz aylarda bir hakeme atılan yumruk sonrası hakemler iş bıraktı, futbol federasyonu açıklama yaptı. Arkasından kaymakamlar, valilik, Spor Bakanlığı ve hatta Cumhurbaşkanlığı açıklamalar yaparak, bazıları yaralanan hakemi ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanı Sporda şiddete izin vermeyeceğiz dedi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak yargılandı. Bizimde bürokratlardan, siyasilerden ve mahkemelerden beklentimiz budur. Etkin , uygulanabilir bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz.

Sağlıkta şiddetin nedenini hepimiz biliyoruz. 3-5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan muayenelerle verilemeyen sağlık hizmeti, yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalıklar, bulunamayan ilaçlar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özerkliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin/sağlık emekçilerinin tükenmişliği ve son zamanlarda iyice derinleşen ekonomik kriz toplumun sağlığını bozmakta, şiddeti körüklemektedir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin bir boyutu da liyakatsiz yöneticilerin yaptığı mobbing ve baskı uygulamalarıdır.

Whatsapp Image 2024 02 19 At 13.36.32

Biz ne istiyoruz!

Önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasasının tek bir virgülü dahi değiştirilmeden kabul edilmesini istiyoruz. Sağlık emek-meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin önerileriyle güvenli çalışma alanları istiyoruz. Mesleklerimizi hedef gösteren tüm kitle iletişim araçlarının denetlenmesini istiyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hemen terk edilmesini istiyoruz. Hekim-hasta ilişkisindeki güvenin yeniden tesisini hedefliyoruz. Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil, hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmek istiyoruz. İdareci belirlemeleri liyakat kriterlerini taşıyan kişilerin aday olacağı ve çalışanlar tarafından seçimle belirleneceği şekilde olmalıdır.

SES Adana Şubesi Yönetim Kurulu a. Belgin IŞIK Şube Eş Başkanı; Güvenli çalışma alanları oluşturulsun

Son zamanlarda sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan üyemiz olan veya olmayan arkadaşlarımızdan, kimi zaman hasta veya hasta yakınının cinsiyetçi küfürlerine, nefret söylemlerine, fiziksel saldırı girişimlerine, kimi zaman da yöneticilerin mobbingine maruz kalındığına ilişkin şikayetler almaya başladık ve bu konuyla ilgili neler yapabiliriz derken, ne yazık ki 15 Şubat 2024 tarihinde, akşam saatlerinde, şu anda önünde bulunduğumuz Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Hüseyin DEDECAN’ın bir hastanın fiziksel şiddetine maruz kaldığını öğrendik. Buradan doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Whatsapp Image 2024 02 19 At 13.36.43

Toplumun bütün alanlarına pandemi gibi yayılan, kimi zaman yaralanmalarla kimi zaman da ölümlerle sonuçlanan şiddet, sağlık alanına da sirayet etmiştir. Neredeyse önlenmek istenmiyormuşçasına içinden çıkılmaz hale gelen sağlıkta şiddet, bir halk sağlığı sorunudur ve gücünü sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılmış sağlık taleplerinden, sağlık emekçilerinin köle gibi gösterilmesinden, hastaların müşteri olarak görülmesinden, ‘giderlerse gitsinler’ gibi söylemlerle değersizleştirilen mesleklerimizden, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik olumsuz yaklaşımlarından, kullandıkları zehirli dil ve söylemlerden ve liyakatsız yöneticilerin mobbinginden almaktadır. Yani 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucunda oluşan ve acı veren bir durumdur şiddet.

Sağlıkta Dönüşüm adı altında cilalanmış isimlerle öyle bir sistem kurdular ki, manipüle ederek, işleyişteki aksaklıkların, sistemdeki tıkanmanın sorumlusu sanki sağlık emekçileriymiş gibi onları hedef tahtasına oturttular ve hasta ile hasta yakınlarının hedefi haline getirdiler.

Kurdukları bu sistem sağlık emekçileri ve halk için sağlıksızlık üretmektedir. Bu gerçeğin sağlık emekçileri ve halk tarafından fark edilerek hedefi doğru belirlemenin, asıl sorumluları görmenin ve önlem alınması talebini yükseltmenin artık zamanı gelmiştir.

Sorumlular belli, Sağlık Bakanı başta olmak üzere bu iktidarın sağlık belirleyicilerine etki eden her alandaki yöneticileridir. Şiddeti doğuran, besleyerek büyüten sebepler ortadan kaldırılmadıkça hiçbir sağlık emekçisi güvende olmayacaktır. Yetkilileri bir an önce sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi konusunda işin kaynağına dönmeye, sağlıkta piyasacı değil halkçı politikaların uygulanması ve yaşam hakkımızın korunması için göreve çağırıyoruz.

Whatsapp Image 2024 02 19 At 13.36.25

Sağlıkta kriz giderek derinleşirken kamu otoritelerine sesleniyor ve sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz;

Bir tek doktorun bir tek sağlık emekçisinin dahi şiddete maruz kalmasına tahammülümüz yok.

VİGO İşçileri İçin Mecliste Milletvekilleri Basın Toplantısı Düzenledi VİGO İşçileri İçin Mecliste Milletvekilleri Basın Toplantısı Düzenledi

Yaşanan bu sorunların kaynağının uygulanan sağlık politikalarının sonucu olduğunu biliyoruz.

Sağlıkta yaşanan sorunlara geçici, çözüm olmaktan uzak, günü kurtaran ve şiddeti besleyen politikalardan vazgeçin.

Sağlıkta Dönüşüm Programı hemen terk edilsin.

Etkin ve caydırıcı sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın.

Güvenli çalışma alanları oluşturulsun.

İdareciler belirlenirken liyakat esas alınsın.

Burada durmayacağız;

“Herkes her şeyden sorumludur“ yaklaşımını temel alarak, tüm toplumu sağlıkta şiddetin diğer alanlarda yaşanan şiddet kadar önemli olduğunu görmeye ve bu konuda birlikte mücadele etmek için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

                                                                                                    19.02.2024

Editör: Haber Merkezi