Ağrı'nın 100 Yıllık Yoksulluğuna Cevap: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Ağrı'nın neden 100 yıldır Türkiye'nin en yoksul ili olduğunu, işsizlik nedeniyle Kanada ve Avrupa'ya göç eden binlerce Ağrılı genci ve buna karşı bir planlarının olup olmadığını soru önergesi aracılığıyla sordu. Cevdet Yılmaz, verdiği yazılı cevapta mesleki eğitim kursları açarak bu sorunu çözmeyi planladıklarını belirtti.

Soru önergesine verilen cevabın detaylarında Yılmaz, müreffeh bir gelecek projeksiyonunun hayata geçirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre gençlerin istihdamının artırılması amacıyla Ulusal Genç İstihdam Stratejisi (UGİS) hazırladıklarını ifade etti. 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan bu stratejinin, gençlerin beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmelerini sağlayarak iş gücüne katılımlarını destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerin durumunu belirlemek ve bu gruptaki farklılıkları tespit etmek amacıyla Türkiye'de Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençler Araştırması Projesi yürütüleceğini söyledi.

On İkinci Kalkınma Planı kapsamında "Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum" ekseninde beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara yer verildiğini vurgulayan Yılmaz, uygulanacak politikalarla çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş gücü piyasalarına katılımın artırılması, verimlilik artışı ve mesleki eğitimin özendirilmesi hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, tüm bölgelere kamu yatırımlarının ulaştırılmasıyla bölgesel kalkınmanın sağlanacağını ekledi.

Bu açıklamalar, Ağrı'nın 100 yıllık yoksulluğunu mesleki eğitim kursları açarak bitirmeyi planlayan bir iktidarın yaklaşımlarını gözler önüne seriyor.

CHP'li Kış'tan AKP'li Bakanlara Tepki: "Ana Konteyner Limanı Mersin'e Yapılacak" CHP'li Kış'tan AKP'li Bakanlara Tepki: "Ana Konteyner Limanı Mersin'e Yapılacak"

Editör: Haber Merkezi