İnşaat Mühendisleri Odası, Sağlık Bakanlığı'nın ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarına yönelik "Deprem Güvenlik Raporu/Deprem Dayanıklılık Raporu" talebini mahkemeye taşıdı. Oda, bu raporun içeriği ve hazırlanma sürecinin belirsizliği ile sadece belirli kuruluşların yetkilendirilmesi uygulamasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Sağlık Bakanlığı'nın "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında yayımladığı genelge ile, özel sağlık kuruluşlarının açılış başvurularında "Deprem Güvenlik Raporu/Deprem Dayanıklılık Raporu" sunma zorunluluğu getirilmişti. Ancak raporun içeriği ve hazırlanma süreci belirsizliğini korurken, sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların bu raporu düzenleyebileceği belirtilmişti.

İnşaat Mühendisleri Odası, bu düzenlemenin objektiflikten uzak olduğunu ve serbest çalışan inşaat mühendislerinin hizmet üretme yeteneklerini kısıtladığını belirtti. Oda, mahkemeden, Sağlık Bakanlığı'nın bu düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Eczacılık Mesleği Masaya Yatırıldı: Eczacılığın Geleceği Tartışıldı Eczacılık Mesleği Masaya Yatırıldı: Eczacılığın Geleceği Tartışıldı

Mahkeme, İnşaat Mühendisleri Odası'nın talebini haklı bularak, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasının durdurulmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın özel sağlık kuruluşlarından istenen "Deprem Güvenlik Raporu/Deprem Dayanıklılık Raporu" talebi geçici olarak askıya alınmış oldu.

Editör: Haber Merkezi