Dişhekimliği Mesleği Tehlikede: Eğitim Kalitesindeki Düşüş ve Gelecek Kaygısı

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından yapılan açıklamada, dişhekimliği mesleğinin Türkiye'de ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında yaptığı projeksiyonlar aşılmış durumda ve mevcut dişhekimliği fakültelerinin kontenjanlarının artışı, mesleğin geleceğini tehdit ediyor.

Mezun Sayısı Hızla Artıyor

TDB'nin açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında hazırladığı Sağlık İşgücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi 2023 Yılı Projeksiyonu Raporunda, 2023 yılında 38.000 dişhekimi olacağı öngörülmüştü. Ancak, 2021 yılında bu hedef aşılmış ve 39.851 dişhekimi sayısına ulaşılmıştır. 2023/2024 döneminde ise dişhekimliği fakültelerine yeni kayıt sayısı 11.254 olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın devam etmesi halinde, 2028 yılına kadar toplam dişhekimi sayısının 90.000'i aşacağı tahmin edilmektedir.

Eğitim Kalitesi ve Altyapı Sorunları

Dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının artması, eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Fakülteler arasındaki ciddi eşitsizlikler, altyapı eksiklikleri ve yetersiz öğretim üyesi sayısı, dişhekimliği eğitiminin niteliğini düşürmektedir. Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı, nitelik göz ardı edilse bile, yetersiz kalmaktadır.

Dişhekimleri Çalışma Koşulları ve Gelecek Kaygısı İçinde

TDB, fazla mezun sayısının dişhekimlerini işsizlik ve düşük ücretlerle karşı karşıya bıraktığını belirtiyor. Genç dişhekimleri asgari ücretin bile altında çalışmaya zorlanmakta ve mesleki itibarları düşmektedir. Çalışma hayatındaki olumsuz koşullar ve gelecek kaygısı nedeniyle dişhekimleri yurtdışına göç etmektedir. Beyin göçü her yıl artarak devam etmektedir.

KESK, Cumhurbaşkanlığı tasarruf Genelgesine karşı Danıştay’a dava açtı! KESK, Cumhurbaşkanlığı tasarruf Genelgesine karşı Danıştay’a dava açtı!

İnsan Gücü Planlaması Şart

Dişhekimliği eğitimi, en maliyetli eğitimlerden biri olduğu için insan gücü planlaması büyük önem taşımaktadır. TDB, dişhekimliği fakültelerinin açılması ve öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinin, sektörel işgücü arz ve talebinin mevcut durum ve öngörülerle uyumlu olarak yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

TDB'nin Önerileri

Türk Dişhekimleri Birliği, dişhekimliği mesleğinin geleceğini korumak ve sorunları çözmek için şu önerileri sunmaktadır:

  • Yeni dişhekimliği fakültelerinin açılması durdurulmalıdır.
  • Henüz eğitime başlamamış fakülteler kapatılmalıdır.
  • Eğitim veren fakültelerde kontenjanlar hızla azaltılmalıdır.
  • Eğitim sistemi, bilimsel kriterlere uygun insan gücü planlamasıyla yeniden yapılandırılmalı ve siyasi popülizmden uzak bir yaklaşım benimsenmelidir.

Bu öneriler, dişhekimliği mesleğinin geleceğini korumak, meslektaşların çalışma koşullarını iyileştirmek ve ülkenin kaynaklarını verimli kullanmak adına kritik öneme sahiptir.

Kaynaklar:

  • Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
  • Sağlık Bakanlığı, Sağlık İşgücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi 2023 Yılı Projeksiyonu Raporu (2014)
  • YÖK Yükseköğretim İstatistikleri (2023-2024)
  • 2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı

Editör: Haber Merkezi