Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yeni düzenlemeler getiren yönetmelik, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Eğitim İş sendikasının Merkez Yönetim Kurulu, söz konusu düzenlemeyi kabul etmeyerek yargıya başvurma kararı aldı.

14 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, sözleşmeli öğretmen atamalarında "sözlü sınav başarı puanı" adı altında bir uygulama getiriyor. Buna göre, sözlü sınav başarı puanı, KPSS'den alınan sınav puanının %50'si ile Bakanlık tarafından yapılacak mülakattan alınacak puanın %50'sinden oluşacak.

Eğitim İş sendikası, bu düzenlemeye karşı çıkarak eleştirilerini dile getirdi. Özellikle, mülakatın %50'sinin değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirttiler. Bu durumun, atama sürecini daha objektif hale getirdiği izlenimi yaratılarak kamuoyuna sunulmasını eleştirdiler.

Sendika yetkilileri, getirilen düzenlemenin hiçbir olumlu yanı bulunmadığını vurgulayarak, tamamen bir aldatmaca olduğunu savundular. Sözlü sınavın, atamalarda liyakate dayanmayan bir anlayışı sürdürmeye devam edeceğini ifade ettiler.

Eğitim İş daha önce de sözlü sınav öngören düzenlemelere karşı dava açmış, ancak bu davaların reddedildiğini belirtti. Ancak, sendika yetkilileri, mülakat uygulamasının tümüyle kaldırılması için yargıya başvuracaklarını açıkladılar.

Mesut Balcan​​​​​​​, PTT Emekçileri Köle Değildir, Sendikal Ayrımcılığa Hayır! Mesut Balcan​​​​​​​, PTT Emekçileri Köle Değildir, Sendikal Ayrımcılığa Hayır!

Eğitim İş'in bu kararı, atama süreçlerinde yaşanan sorunlara ve mülakat uygulamalarına karşı sendikanın kararlı duruşunu bir kez daha gösteriyor.

Editör: Haber Merkezi