Ankara - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan “Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı”nın, öğretmenlerin taleplerini göz ardı ettiğini ve mevcut ekonomik sorunları çözmediğini belirtti.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, taslağın masa başında hazırlandığı, öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemeye çalıştığı ifade edildi. Irmak, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeler sonrasında, öğretmenlerin ve sendikaların iradesi dışında yeniden düzenlenen bu taslak, öğretmenlerin haklarını ve taleplerini dikkate almadan TBMM’ye sunulmuştur” dedi.

Temel Eleştiriler:

  1. Ekonomik İyileştirmeler: Öğretmenlerin temel talebi, ekonomik iyileştirmelerin tüm eğitim ve bilim emekçilerine eşit bir şekilde uygulanmasıdır. Irmak, “ÖMK’de yer alan ekonomik iyileştirmelerin sadece belirli unvanlara sahip öğretmenlere uygulanması, eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal etmektedir” dedi.

  2. Kariyer ve Statü: Yeni taslak, öğretmenleri kariyer basamaklarına göre ayrıştırmakta ve bu durum, öğretmenler arasındaki ilişkilerin ve mesleki dayanışmanın bozulmasına yol açmaktadır. Irmak, “Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, mesleğin saygınlığını düşürecektir” ifadelerini kullandı.

  3. Özlük Hakları: Taslağın, öğretmenlerin özlük haklarını yeterince korumadığını ve geniş kapsamlı bir çalışma yapılmadığını belirten Irmak, “Öğretmenlerin çalışma koşulları ve ekonomik haklar konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır” dedi.

Disiplin Cezaları ve İş Güvencesi: Taslak, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yönelik disiplin cezalarını detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Irmak, “Disiplin cezalarının ayrıntılı belirtilmesi, öğretmenlerin iş güvencesine yönelik bir tehdit oluşturmaktadır” dedi.

Millî Eğitim Akademisi: Yeni kurulacak Millî Eğitim Akademisi’nin öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçladığı belirtilse de, bu akademinin işleyişi ve etkinliği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Irmak, “Akademiye KPSS puanına göre alınacak öğretmenler, 3 ya da 4 dönemlik eğitim boyunca ‘öğretmen adayı’ sayılacak ve bu süreç hizmet süresinden sayılmayacaktır” diye ekledi.

Sonuç: Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin statüsünü iyileştirmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Irmak, “Eğitim politikaları, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen yapı ve süreçleri içermelidir. Gerçek bir meslek kanunu yapmakta samimi olunmalı ve öğretmenlerin toplumsal statüsünü yükseltecek adımlar atılmalıdır” dedi.

Eğitim Sen, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınmadığı bu taslak, mevcut haliyle öğretmenler arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirecektir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde medyada yer alan "hayali üniversite" haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde medyada yer alan "hayali üniversite" haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Editör: Haber Merkezi