Ankara, 10 Temmuz 2024 – Eğitim Sen, öğretmenlerin haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı demokratik tepkilerini dile getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestolar sırasında üyelerinin polis şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Eğitim Sen üyeleri ve yöneticileri, gün boyunca defalarca polis müdahalesi ile karşılaştıklarını ve 11 arkadaşlarının gözaltına alındığını belirtti.

Eğitim Sen’in açıklamasına göre, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenleme amacı taşıyor. Sendika, bu düzenlemeye karşı demokratik tepkilerini göstermek ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşmanın en doğal hakları olduğunu vurguladı.

"Haklarımızı ve Taleplerimizi Savunmaya Devam Edeceğiz"

Eğitim Sen, üyelerinin ve yöneticilerinin maruz kaldığı polis şiddetini kınayarak, bu tür hukuk dışı müdahalelere karşı geri adım atmayacaklarını belirtti. Sendika, polis şiddeti ile yaralanan üyeleri için hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

ÖMK'ya Yönelik Eleştiriler

Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin itibarını zedelediğini, ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini ve öğretmenler arasındaki ayrımcılığı derinleştirdiğini savundu. Ayrıca, MEB’in, eğitim fakültelerinin niteliğini artırmak yerine kendi kadrolarını yetiştirmek için Milli Eğitim Akademisi kurma amacında olduğunu belirtti.

Genel Sağlık İş Adana Şubesi Görev Dağılımını Yaptı, Dr. Musa Uğur Şube Başkanı Oldu Genel Sağlık İş Adana Şubesi Görev Dağılımını Yaptı, Dr. Musa Uğur Şube Başkanı Oldu

"Gerçek Bir Meslek Kanunu İçin Çağrıda Bulunuyoruz"

Eğitim Sen, MEB’in hazırladığı meslek kanunu taslağının yetersiz ve dar bir çerçevede olduğunu, öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin haklarını koruyacak adil ve kapsayıcı bir meslek kanununun hazırlanması gerektiğini ifade etti. Sendika, ILO ve UNESCO’nun Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi belgesinin esas alınarak, öğretmenlerin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını iyileştirecek bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Eğitim Sen, öğretmenlerin haklarını ve taleplerini savunmaya devam edeceklerini ve polis şiddeti gibi baskılara boyun eğmeyeceklerini belirterek, siyasi iktidarı ve MEB’i öğretmenlerin sesine kulak vermeye davet etti.

Editör: Haber Merkezi