Hekimsen: "Ek Ödeme Yönetmeliği, Mülkiyet Hakkını İhlal Ediyor"

Hekimsen, hekim ve sağlık çalışanlarının gelirlerinin büyük bir kısmının "Teşvik Ek Ödeme" olarak adlandırılan belirsiz ödemelerden oluştuğunu belirterek, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) ve Anayasa’nın 35. maddesindeki mülkiyet hakkına aykırı olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada, ek ödemelerin her ay düzenli yapılacağı belirtilmesine rağmen, kesin bir ödeme tarihinin olmaması nedeniyle ödemelerin geciktiği ve bu durumun suistimale açık hale geldiği vurgulandı. Geçmiş performans yönetmeliğinde ek ödemelerin her ayın 20’sinde yapılacağı belirtilirken, yeni teşvik yönetmeliğinde net bir tarih verilmemesi hekim ve sağlık çalışanlarının gelirlerine erişimini kısıtlıyor ve ekonomik planlamalarını zorlaştırıyor.

DİSK,KESK,TMMOB ve TTB kamu hizmetlerini tasfiye etmeye çalışan saldırı paketine karşı ortak basın açıklaması düzenledi. DİSK,KESK,TMMOB ve TTB kamu hizmetlerini tasfiye etmeye çalışan saldırı paketine karşı ortak basın açıklaması düzenledi.

Hekimsen, özellikle tıp fakültelerinde teşvik ek ödemelerinin birkaç ay geciktiğini ifade etti. Bu gecikmelerin sağlık çalışanlarının hak kaybına yol açtığını belirten Hekimsen, üyelerinden gelen talepler doğrultusunda hukuki süreci başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Hekimsen, hekim ve sağlık çalışanlarını çeşitli ek ödeme kalemlerinden kurtarıp, her ayın 15'inde meslek onuruna yakışan ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş sistemine geçilmesini talep etti. Bu değişiklik, sağlık çalışanlarının ekonomik istikrarını ve iş güvencesini artırmayı amaçlıyor.

Hekimsen’in açıklaması, ek ödeme sistemindeki belirsizliklerin ve gecikmelerin sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilediğini, bu nedenle tek kalem maaş sistemine geçilmesinin çalışma barışını sağlamlaştıracağını ifade ediyor.

Editör: Haber Merkezi