Eğitim Sen Adana Şubesi; AYM’ nin yüz binlerce öğretmenin sesine kulak vermesini ve buna uygun karar almasını bekliyoruz.

ADANA EĞİTİM SEN; ÖĞRETMENLER ÖMK’NİN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYOR! ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ ÖĞRETMENLERİN SESİNİ DUYMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

Eğitim Sen Adana Şubesi İnönü Parkında Öğretmenlik Meslek Kanunu İle İlgili Basın Açıklaması Gerçekleştirdi, Kırmızı Kart Gösterdi.

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken "Eğitim" Paneli İle Yeni Bir Süreç Kurgulanacak Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken "Eğitim" Paneli İle Yeni Bir Süreç Kurgulanacak

Şube Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Kaya tarafından okunan basın açıklamasına kurum temsilcileri de katılarak destek verdi.

WhatsApp Image 2022-11-08 at 18.13.15

Kaya; “14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve ardından çıkarılan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” Anayasa’ya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiyle karşılanmıştır” dedi.

Eğitim sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya sözlerine şu şekilde devam etti;

WhatsApp Image 2022-11-08 at 18.13.14

Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ düzenlemesi, yasalaşmasının hemen ardından ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmış ve AYM konuyu ‘esastan görüşmek’ üzere gündemine almıştır. Benzer bir şekilde ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin de ilgili yasalara ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Açılan davalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir.

Eğitim Sen olarak gündeme geldiği ilk günden itibaren yaptığımız eylem ve etkinliklerde AYM gündemindeki düzenlemenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Son olarak 2 Kasım tarihinde 14 eğitim sendikasının ülke genelinde yaptığı iş bırakma eylemiyle öğretmenler, kitlesel olarak itirazlarını dile getirmiştir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı, ÖMK’ye yönelik bütün eleştirilere kulaklarını tıkamakta ve bildiğini okumaya devam etmektedir.

WhatsApp Image 2022-11-08 at 18.13.16 (1)

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren ÖMK’yi 9 Kasım 2022 Çarşamba günü esastan görüşecektir. Eğitim emekçilerinin beklentisi, ÖMK’ de yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir. Bu anlamda AYM’nin vereceği karar önemlidir. 

Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alındığında anlamlı olacaktır. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı” temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır.

Eğitim emekçilerinin AYM’ den talebi hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı mücadelemizi gerek hukuksal gerekse örgütsel boyutuyla sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz, okullarda öğretmen arkadaşlarımızın tamamına yakını bu yasayı kabul etmiyor. Öğretmenler bu yasanın öğretmenlik mesleğinin niteliğini geliştireceğine inanmıyorlar. Tam tersi mesleklerini her yönüyle itibarsızlaştıracak, tartışmaya açacak bir yasa olarak görüyorlar. Öğretmenlerin kariyer başmaklarına göre ayrıştırılmasına ve bunun sonucunda farklı ücret almalarına neden olacak bu yasa öğretmenlik mesleğine yapılacak en büyük kötülüktür. Eğitim-Sen olarak bu yasayı yapan iktidar ve arkasındaki güçlere bu olumsuzluğu anlatmaya çalıştık. Ama bizi duymak istemediler. ÖMK şimdi AYM’ de görüşülecek. Eğitimciler olarak AYM’ den beklentimiz karar verirken evrensel hukuk kuralarını referans alması, öğretmenlerin tamamına yakınının karşı olduğu bu yasayı bütün maddeleriyle iptal etmesidir. AYM’ nın yüz binlerce öğretmenin sesine kulak vermesini ve buna uygun karar almasını bekliyoruz.

Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin KAYA